Wydruk oraz wysyłanie dokumentów magazynowych

Dokumenty magazynowe wystawione w systemie można wydrukować oraz wysłać drogą mailową. Istnieje kilak wariantów pobrania wydruku: – pojedynczo, dla każdego spośród dokumentów z osobna po kliknięciu Opcje>Drukuj lub Pobierz. -zbiorczo,po zaznaczeniu dokumentów na liście > klawisz Opcje dla zaznaczonych > Pobierz. Aby wysłać dokument magazynowy na wskazany adres email wystarczy kliknąć dla danego dokumentu Opcje […]

Read More

Edycja oraz usuwanie dokumentów magazynowych

Aby zmodyfikować zapisany dokument magazynowy należy w zakładce Magazyn>Lista dokumentów wybrać odpowiedni typ dokumentów, a następnie z listy właściwy dokument. W celu odszukania właściwego dokumentu można także skorzystać z pola wyszukiwania znajdującego się powyżej listy dokumentów lub opcji sortowania listy według wybranego nagłówka w kolumnie. Aby wprowadzić zmiany należy kliknąć znajdujący się obok dokumentu klawisz […]

Read More

Wystawianie nowych dokumentów magazynowych

Wystawianie dokumentów magazynowych (PW,RW,PZ,WZ). PW (przyjęcie wewnętrzne) RW (rozchód wewnętrzny) PZ  (przyjęcie zewnętrzne) WZ (wydanie na zewnątrz) Aby wystawić dokument magazynowy należy po zalogowaniu się w systemie, w menu głównym wybrać zakładkę Magazyn>Nowy dokument i dalej wytypować odpowiedni rodzaj dokumentu: PW,RW,PZ,WZ. Po wygenerowaniu przez system formularza dokumentu, pola zawierają numer dokumentu, dane Dostawcy (dokument PW) […]

Read More