Dokument kosztowy „metoda kasowa” w JPK V7

Od 1.10.2020 r. dokument zakupu, który posiada adnotację „metoda kasowa” należy dodatkowo oznaczyć kodem „MK”.Ponadto, faktura „MK” powinna być rozliczona w dacie płatności (nie wcześniej niż w dacie odbioru faktury) lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. W jaki sposób wprowadzić do systemu fakturę zakupu z oznaczeniem „metoda kasowa” ? Istnieje możliwość wprowadzenia faktury […]

Read More

Sprzedaż usług elektronicznych w JPK V7

Od 1.10.2020 r. przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze, elektroniczne, dla których miejsce świadczenia określone jest zgodnie z treścią ustawy art 28 k. (pełna treść znajduje się tutaj) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będą zobligowani do stosowania na dokumencie sprzedaży kodu transakcji „EE”. Oznaczenie to jest niezbędne w celu prawidłowego zaksięgowania dokumentu do części […]

Read More

Generowanie pliku JPK V7

W szybkafaktura.pl istnieje możliwość wygenerowania jednego z dwóch rodzajów pliku JPK V7 w zależności od częstotliwości rozliczeń VAT:– JPK V7M > dla podatników rozliczających się miesięcznie– JPK V7K > dla podatników rozliczających się kwartalnie. W przypadku miesięcznego rozliczenia podatku VAT, przedsiębiorca generuje JPK V7M za okresy miesięczne, w którym uzupełniana jest zarówno część ewidencyjna jak […]

Read More

Sprzedaż wysyłkowa w JPK V7

Od 1 października 2020r. przedsiębiorcy zobowiązani są do składania nowych struktur JPK V7.W związku z tym, wprowadzono konieczność oznaczania szczególnych rodzajów transakcji.Jednym z nich jest sprzedaż wysyłkowa oznaczana symbolem „SW”. Co oznacza termin „sprzedaż wysyłkowa” ?Pod pojęciem sprzedaży wysyłkowej, należy rozumieć dostawę na terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT. W […]

Read More

Podmiot powiązany w pliku JPK V7

Od 1 października 2020r. obowiązuje struktura JPK V7, w której należy w części ewidencyjnej stosować dodatkowe oznaczenia. Są to między innymi oznaczenia GTU, jak również pozostałe oznaczenia transakcji wśród, których znajduje się symbol TP. Będzie on stosowany w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, które są ze sobą powiązane na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym. Co […]

Read More

Szczególne rodzaje transakcji w JPK V7

Nowy plik JPK V7 wprowadza także obowiązek oznaczania transakcji poszczególnymi symbolami.Oznaczenia te nie są widoczne na wydruku faktury.W sytuacji, gdy wystawiany dokument sprzedaży nie dotyczy żadnej spośród niżej wymienionych transakcji należy wybrać na liście pozycję „BRAK”. Poniżej znajdują się symbole jakie należy stosować dla wybranych transakcji. „SW” – sprzedaż wysyłkowa do UE (dotyczy dostawy w […]

Read More

Oznaczenia typów dokumentów w JPK V7

W JPK V7 obowiązują dodatkowe oznaczenia dokumentów: „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących; „FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do paragonu, „WEW” – dokument wewnętrzny.Przypisanie w/w oznaczeń nie ma wpływu na wydruk dokumentu. Jeśli wystawiany dokument sprzedaży nie dotyczy żadnej spośród […]

Read More

Faktura marża w JPK V7

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w ramach procedury VAT marża mają obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń w JPK_V7. W przypadku:– świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy należy oznaczyć kodem „MR_T”.– dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowaną na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy należy oznaczyć kodem „MR_UZ”. […]

Read More

Faktura do paragonu w JPK V7

Od 1 stycznia 2020 r. wystawiamy fakturę do paragonu jeżeli sprzedaż: została zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem, Sprzedawca może wystawić fakturę, jeżeli paragon zawiera NIP. To oznacza, że klient już w momencie sprzedaży musi określić, czy chce fakturę VAT.Jeżeli paragon fiskalny nie zawiera NIP-u nabywcy, sprzedawca nie ma prawa do wystawienia faktury do […]

Read More

Księgowanie sprzedaży bezrachunkowej w JPK V7

Sprzedaż bezrachunkowa dotyczy sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej a sprzedawca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej.Sprzedaż bezrachunkową należy wprowadzić do systemu szybkafaktura.pl za pomocą dokumentu Pozostały Przychód z oznaczaniem transakcji jako „WEW”. W tym celu należy kliknąć Wystaw fakturę > z listy typów dokumentów wybrać „Pozostały przychód”, następnie wybrać […]

Read More