Pobieranie faktury dla Platformy Elektronicznego Fakturowania

Platforma Elektronicznego Fakturowania to system służący do wysyłania i odbierania faktur dla realizatorów zamówień publicznych. Aby pobrać wystawioną fakturę w formacie .xml, należy wejść do podglądu dokumentu poprzez kliknięcie jego numeru lub poprzez przycisk Opcje -> Szczegóły w widoku listy dokumentów. W podglądzie dokumentu wystarczy kliknąć przycisk „Wygeneruj XML dla PEF”. Po kliknięciu wersja w […]

Read More

Wystawianie faktury końcowej do zaliczki

Aby wystawić fakturę końcową należy odszukać fakturę proforma (Dokumenty > Sprzedaż ) a następnie kliknąć Opcje > Wystaw fakturę końcową. W formularzu faktury końcowej zostaną uwzględnione wystawione zaliczki. Uwaga: W polu „Zapłacono” wpisujemy kwotę należności jaką otrzymaliśmy na moment wystawienia faktury końcowej.

Read More

Wystawianie faktury zaliczkowej

Jeśli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. W takich sytuacjach konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymano zaliczkę. Fakturę zaliczkową można […]

Read More

Dodawanie dokumentu

Dodaj dokument – przedstawia dostępne w systemie możliwości dodawania dokumentu. Istnieją 3 warianty dodania dokumentu:1. Wystaw dokument – umożliwia wystawienie dokumentu sprzedaży spośród dostępnych typów: faktura sprzedaży, proforma, zaliczkowa, korygująca, wewnątrzwspólnotowa, pozostały przychód. Zapisany dokument jest widoczny w tabeli listy dokumentów. 2. Zarejestruj ręcznie – funkcja pozwala na ręczne dodawanie dokumentu zakupu za pomocą formularza […]

Read More

Co zawiera zakładka Dokumenty?

Wszystkie dokumenty – wyświetla zbiorczą listę wszystkich dostępnych dokumentów w systemie (sprzedaży i zakupu) Sprzedaż – wyświetla listę dokumentów sprzedaży Wydatki – wyświetla listę dokumentów zakupu Faktury cykliczne – prezentuje listę faktur cyklicznych Ewidencja przebiegu pojazdów – umożliwia rozliczanie kosztów związanych z eksploatacją pojazdów

Read More

Dodawanie pojazdu

W celu utworzenia ewidencji przebiegu pojazdów należy w pierwszej kolejności dodać pojazd. Funkcja ta jest dostępna po wejściu w Dokumenty > Ewidencja przebiegu pojazdów > Dodaj pojazd. Zapisany pojazd wyświetli się na liście Moje pojazdy z możliwością edycji lub usunięcia (klawisz Opcje). .

Read More