Windykacja online

Jeśli Twój kontrahent spóźnia się z zapłatą faktury mimo wysłanych wcześniej przypomnień i wezwań, możesz w szybkafaktura.pl zlecić fakturę do windykacji.Usługa jest realizowana przez zaufanego Partnera – firmę Kaczmarski Inkasso. W jaki sposób mogę przekazać fakturę do windykacji?1. Zaloguj się do systemu szybkafaktura.pl2. Odszukaj niezapłaconą fakturę sprzedaży, której minął termin płatności.W tym celu można wejść […]

Read More

Eksport danych z dokumentów do pliku CSV

W szybkafaktura.pl istnieje możliwość pobrania zestawienie z danych z dokumentów w postaci pliku CSV.Funkcja taka jest dostępna po wejściu w Dokumenty > Wszystkie lub Sprzedaż/Wydatki, gdzie należy zaznaczyć wybrane dokumenty i kliknąć klawisz Opcje dla zaznaczonych > Pobierz. W kolejnym kroku wystarczy już tylko wybrać rodzaj pliku CSV i Pobierz.

Read More

Pobieranie danych z dokumentów w pliku XLS, CSV

System szybkafaktura.pl umożliwia zbiorcze pobieranie danych z dokumentów sprzedaży oraz zakupu w postaci pliku XLS lub CSV.Funkcja ta jest dostępna po wejściu w Dokumenty > Sprzedaż lub Dokumenty > Wydatki, gdzie w dalszej kolejności należy określić zakres danych, zaznaczyć listę dokumentów (okienko znajdujące się nad tabelą dokumentów z lewej strony) i kliknąć klawisz Opcje dla […]

Read More

Dodawanie trasy

Prowadząc ewidencję przebiegu pojazdów warto zapisać w systemie trasy, które są powtarzalne. Dzięki temu, łatwiej i szybciej przebiegał proces dodawania kolejnych przejazdów.W tym celu należy należy w module „Dokumenty”, w sekcji „Ewidencja przebiegu pojazdów” wybrać zakładkę „Ewidencja przebiegu pojazdów”. Następnie należy kliknąć przycisk „Moje trasy”. W kolejnym kroku należy kliknąć Dodaj trasę i uzupełnić formularz. […]

Read More

Podmiot powiązany w pliku JPK V7

Od 1 października 2020r. obowiązuje struktura JPK V7, w której należy w części ewidencyjnej stosować dodatkowe oznaczenia. Są to między innymi oznaczenia GTU, jak również pozostałe oznaczenia transakcji wśród, których znajduje się symbol TP. Będzie on stosowany w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, które są ze sobą powiązane na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym. Co […]

Read More

Oznaczenia typów dokumentów w JPK V7

W JPK V7 obowiązują dodatkowe oznaczenia dokumentów: „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących; „FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do paragonu, „WEW” – dokument wewnętrzny.Przypisanie w/w oznaczeń nie ma wpływu na wydruk dokumentu. Jeśli wystawiany dokument sprzedaży nie dotyczy żadnej spośród […]

Read More

Zmiana kolumn w tabeli listy dokumentów

W szybkafaktura.pl masz możliwość zmiany kolumn prezentowanych w liście dokumentów Sprzedaż, Wydatki, Wszystkie dokumenty.Tym samym możesz dostosować listę dokumentów do swoich potrzeb w następujący sposób:1. Należy wejść w widok listy dokumentów.2. Kliknąć „Pokaż ustawienia listy „.3. Zaznaczyć kolumny (max. 8), które chcemy aby były prezentowane w naszym widoku i na koniec kliknąć Wybierz.

Read More

Generowanie pliku JPK_FA

Aby wygenerować plik JPK_FA dla faktur sprzedaży, należy wejść w zakładkę „Dokumenty” > Sprzedaż należy kliknąć „Generuj JPK_FA” i wybrać zakres dat.

Read More

Filtrowanie listy dokumentów

System daje możliwość filtrowania listy dokumentów na wiele różnych sposobów. 1. Lista dokumentów „Wszystkie” wyświetla domyślnie wszystkie typy dokumentów dla wszystkich kontrahentów, niezależnie od okresu. 2. Lista „Wydatki” przedstawia listę wszystkich dokumentów zakupu dla wszystkich kontrahentów, niezależnie od okresu. 3. Lista „Przychody” przedstawia listę wszystkich dokumentów sprzedaży dla wszystkich kontrahentów, niezależnie od okresu. Każda z […]

Read More

Edycja dokumentu

Dokument zapisany w systemie można edytować i ponownie zapisać. W przypadku dokumentów sprzedaży funkcja edycji dokumentu dostępna jest po kliknięciu w „Opcje”>„Edytuj”. Edycja jest niedostępna dla dokumentów: ze statusem anulowany, wyeksportowany/zaksięgowany dla faktur proforma, jeśli została wystawiona faktura zaliczkowa lub końcowa dla faktur zaliczkowych, jeśli została wystawiona faktura końcowa dla faktur sprzedaży, jeśli została wystawiona […]

Read More