Księgowanie faktury za zakup środka trwałego od kontrahenta zagranicznego

W celu prawidłowego zaksięgowania faktury zakupu dotyczącej środka trwałego od kontrahenta UE należy utworzyć i przypisać do dokumentu odpowiednią kategorię księgową.W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia > Ustawienia księgowe > Kategorie i kliknąć Dodaj kategorię. Następnie w oknie dodawania kategorii należy określić m.in.: nazwę kategorii, typ (koszty), metodę rozliczania podatku VAT.W sekcji […]

Read More

Księgowanie faktury zakupu WNT

W celu prawidłowego zaksięgowania dokumentu zakupu dotyczącego transakcji wewnątrzwspónotowego nabycia towarów WNT należy:– wprowadzić dokument do systemu za pomocą funkcji „Dodaj koszt”.W dokumencie nie wprowadzamy krajowej stawki podatku VAT, gdyż tą określamy w kategorii księgowej przypisanej do dokumentu. – utworzyć i przypisać do dokumentu odpowiednią kategorię księgową. Aby dodać kategorię księgową należy:1. Wejść w Dane […]

Read More

Historia dodanych plików OCR do przetwarzania

W systemie istnieje możliwość sprawdzenia listy dodanych dokumentów do przetwarzania. Funkcja ta dostępna jest po wejściu w Kokpit > Weryfikuj dokumenty > Historia dodanych dokumentów, w której po wskazaniu zakresu dat dodania system wyświetli listę zawierającą m.in.: nazwę pliku, numer dokumentu, datę dodania dane firmy, do której dokument został przypisany.

Read More

Tworzenie raportu kasowego

Aby utworzyć raport kasowy należy wejść W Dane i ustawienia > Dokumenty kasowe > kliknąć Nowy raport kasowy.Następnie w oknie tworzenia raportu wybrać z listy właściwą kasę oraz określić okres, którego dotyczy raport. Wówczas, na podstawie wystawionych w danym okresie dokumentów kasowych system wyświetli szczegółowe rozliczenie kasy. Jeśli wszystkie dane są poprawne należy potwierdzić utworzenie […]

Read More

Wydruk dokumentu kasowego

Dokument kasowy KP oraz KW można pobrać do wydruku.W tym celu należy wejść w Dokumenty > Kasa > Dokumenty kasowe.Dla wybranego dokumentu należy kliknąć Opcje > Drukuj.Wówczas system wyświetli automatycznie okno wydruku dokumentu.

Read More

Wystawianie dokumentów kasowych KP,KW

W celu wystawienia dokumentu kasowego KP (Kasa przyjmie) lub KW (Kasa wyda) należy wejść w Dokumenty > Kasa > Dokumenty kasowe. Następnie w widoku listy dokumentów kasowych należy kliknąć klawisz Wystaw dokument kasowy i uzupełnić formularz. Zapisany dokument kasowy można wydrukować, pobrać w postaci pliku PDF, edytować lub usunąć. Funkcja Usuń oraz Edytuj jest niedostępna […]

Read More

Dodawanie własnej numeracji dla dokumentów i raportów kasowych

Dla dodanej w systemie Kasy istnieje możliwość utworzenia własnej numeracji dokumentów oraz raportów kasowych.Aby utworzyć własną numerację tych dokumentów należy Dane i ustawienia > Kasa > kliknąć klawisz Opcje > Edytuj.Następnie w oknie edycji Kasy zaznaczyć w sekcji 'Format numeracji dokumentów kasowych’ lub 'Format numeracji raportów kasowych’ opcję „własna numeracja” i wpisać własny schemat.

Read More

Dodawanie Kasy

W celu dodania kasy należy najpierw włączyć w systemie moduł Kasowy.Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie TUTAJ. Następnie, funkcja dodania Kasy jest dostępna po wejściu w Dane i ustawienia > Kasa > Dodaj Kasę. Następnie w oknie dodawania kasy uzupełnić wymagane pola i na koniec kliknąć Zapisz.

Read More

Jak włączyć moduł kasowy?

Aby wykonywać w systemie rozliczenia w ramach modułu Kasa należy w pierwszej kolejności włączyć funkcję Kasa.W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia > Kasa > zaznaczyć opcję „Używam modułu kasowego” i w dalszej kolejności dodać Kasę.

Read More

Dodawanie załączników do dokumentów

W szybkafaktura.pl istnieje możliwość dodawania dodatkowych plików.Dzięki temu rozwiązaniu można do wystawionej lub dodanej do systemu faktury dodawać dodatkowe załączniki tj. np.: specyfikację lub zawartą z kontrahentem umowę.Funkcja ta jest dostępna w podglądzie dokumentu po rozwinięciu sekcji Załączniki > Dodaj załącznik.Akceptowane formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .txt, .png, .jpg, .xml Rozmiar dodanych […]

Read More