Synchronizacja danych firmy za pomocą konektora

W przypadku gdy zostaną wprowadzone zmiany w programie księgowym dla danej firmy w zakresie kategorii księgowych, rejestrów, serii itp. należy wykonać synchronizację danych za pomocą konektora. W tym celu należy po zalogowaniu do konta wejść w zakładkę Zarządzaj firmami a następnie Synchronizacja firmy jak na zał. widoku. Następnie wybrać firmę lub firmy > wybrać Elementy … Czytaj dalej Synchronizacja danych firmy za pomocą konektora