Spis z natury, co do zasady, wprowadza się:

  • na początek roku (stan na dzień 1 stycznia);
  • oraz na koniec roku (stan na dzień 31 grudnia).

Dodatkowo można w systemie rejestrować spisy z natury w ciągu roku (spisy śródroczne).

Możliwość dodania spisu z natury znajduje się w zakładce „Majątek > Spis z natury”.

Aby dodać spis z natury należy kliknąć przycisk „+ Dodaj spis z natury”

a następnie wprowadzić na formularzu datę oraz kwotę spisu z natury.

Po zapisaniu danych wpis będzie prezentowany na pierwszej pozycji na liście spisów z natury.

Warto wiedzieć:

Jak spis z natury jest prezentowany w KPiR?

Automatyczne rozliczanie spisów z natury przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy (PIT-5).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *