Jeśli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.
W takich sytuacjach konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej.

Fakturę zaliczkową wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymano zaliczkę.

Istnieją sytuacje, w których przedsiębiorca nie jest zobligowany do wystawienia faktury zaliczkowej.
Dotyczy to następujących zdarzeń:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

  • świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

  • świadczenia usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych,

  • świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

  • świadczenia usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

  • świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej,

  • świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *