Aby dodać czy edytować istniejący środek trwały należy wejść w zakładkę Majątek>Środki trwałe.

majatek srodki trwale

Aby dodać najedz na klawisz Dodaj środek trwały, kolejno pojawia się okno, w którym należy wpisać wszystkie dane, dotyczące nowego środka trwałego.

Po prawej stronie formularza, część Amortyzacja w polu pierwszym Klasyfikacja ŚT (można kliknąć w niebieski kwadracik) pojawia się tabela z klasyfikacją środków trwałych ( należy wybrać z listy ŚT nam odpowiadający), a system sam wpisze stawkę amortyzacji.

majatek dodawanie sr trw

klasyf st trw.1PNG

Kolejno w środkowej części formularza wpisujemy informacje dotyczące dokumentu zakupu, dodajemy nowy dokument i wpisujemy informację ręcznie (np. numery i dane z faktury), lub wybieramy dokument z kartoteki.

majatek st wybor dok

Dodaj nowy dokument:

st nowy dok

Wpisujemy numer dokumentu oraz wartość, klikamy klawisz Dodaj, informacje pojawiają się w tabeli oraz w podsumowaniu poniżej jako wartość początkowa.

 

st dok zakupu 1

Na koniec akceptujemy zmiany (wprowadzone informacje) klawiszem Zapisz.

Dany środek jest już na liście ŚT,  w Opcjach (prawa strona) możemy edytować pozycje, zobaczyć historię amortyzacji, wydrukować dokument OT (przyjęcie środka trwałego), lub go usunąć.

st opcje

historia amortyzacji

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *