W celu wprowadzenia do systemu faktury korygującej, przechodzimy do zakładki Wydatki>Dokumenty i w opcjach (w prawym panelu) wprowadź korektę.

Wyszukujemy z listy fakturę, do której chcemy wprowadzić fakturę korygującą.

fa korekta zakupu

Wprowadzamy dane z faktury korekty.

wprow korekty

W części Stan po korekcie wprowadzamy odpowiednie wartości, wtedy w części Korekta ukazuje się informacja o ile różnią się one od Stanu przed korektą.

Wprowadzone zmiany wystarczy potwierdzić klawiszem Zapisz.

W widoku dokumenty (po przetworzeniu, czasami dobrze odświeżyć jeszcze stronę, klawisz F5) widnieje wprowadzona faktura korekta.

korekta zakup

W kolumnie status pojawił się czarny ołówek symbolizujący, iż do danego dokumentu jest w systemie faktura korekta.

Faktury wprowadzone przez funkcje OCR nie można korygować ręcznie.

Gdy chcemy korzystać z funkcji OCR przy wprowadzaniu faktury korekty, to również należy przesłać ją w formie scanu , i w momencie weryfikacji faktury pojawia się okienko, aby zaznaczyć, iż jest to faktura korekta i pojawia się okno, aby wpisać numer faktury korygowanej.

ocr fa korekta okno

Po skorygowaniu danych wymienionych na żółtym pasku powyżej okna faktury, należy dopisać minus (o ile jest to korekta zmniejszająca fakturę początkową) w pozycji Podsumowanie (prawy panel), zapisać fakturę i odświeżyć system (F5).

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *