Aby przeprowadzić inwentaryzację magazynu, należy wybrać w zakładce Magazyn>Inwentaryzacje. Wyświetli się lista wszystkich inwentaryzacji, które były do tej pory przeprowadzane.

magazyn inwentaryzacje dodaj

Aby rozpocząć nową inwentaryzację, należy kliknąć klawisz Dodaj, a następnie wybrać jeden z trzech rodzajów inwentaryzacji:

1) Pierwszy rodzaj inwentaryzacji zeruje stany towarom nieuwzględnionym w arkuszach spisowych – zalecany do inwentaryzacji całego magazynu

2) Drugi rodzaj inwentaryzacji zmienia stany tylko towarom uwzględnionym w arkuszach spisowych – zalecany do inwentaryzacji wybranych towarów

3) Trzeci rodzaj inwentaryzacji inicjuje stany magazynowe – zalecany w przypadku braku stanu początkowego magazynu.

Klikając klawisz Utwórz, potwierdzamy wybór inwentaryzacji.

utworz inwentaryzację

W widoku pojawi się lista arkuszy spisowych, przypisanych do aktualnie otwartej inwentaryzacji. Aby utworzyć nowy arkusz spisowy, należy kliknąć klawisz Dodaj, a następnie wybrać jeden z dwóch rodzajów arkuszy spisowych:

1) Pusty – arkusz spisowy nie będzie zawierał żadnych towarów – każda pozycja będzie dodawana ręcznie

2) Z towarami – arkusz spisowy będzie zawierał wszystkie towary, które są ujęte w stanach magazynowych.

Towary do arkusza spisowego można zarówno dodawać, jak i usuwać używając klawiszy „+” oraz „-”. Wartość pola Razem jest wartością magazynu, czyli sumy iloczynów ilości poszczególnych towarów i ich średnich cen magazynowych. Po wprowadzeniu odpowiednich wartości w polu Ilość należy kliknąć klawisz Zapisz.

 

arkusz spisowy

inw arkusz sp

Po zapisaniu, ponownie otworzy się widok wszystkich arkuszy spisowych. Arkusze spisowe można edytować, wybierając Opcje > Edytuj.

Aby zakończyć inwentaryzację, należy:

– kliknąć link Wróć do listy,

– w spisie wszystkich inwentaryzacji odnaleźć aktualnie przeprowadzaną (jej status będzie oznaczony jako Otwarta),

– kliknąć przy danej inwentaryzacji klawisz Opcje > Zamknij.

inwent. opcje

Inwentaryzacja zostanie zamknięta – stany magazynowe zmienią się zgodnie z informacjami zawartymi w arkuszach spisowych. Dokument po zapisaniu zostanie automatycznie przeniesiony do odpowiedniej listy dokumentów Magazyn > Lista dokumentów > Dokumenty IN.

zamkniecie inwentaryzacji

Stany magazynowe – uaktualnione.

stany magazynowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *