W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia obowiązkowym jest prowadzenie ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy, na podstawie której wyliczana jest wysokość wynagrodzenia.
Wynagrodzenie zleceniobiorcy za wykonane zlecenie będzie stanowić iloczyn przepracowanych godzin i minimalnej stawki godzinowej.

Dotychczasowa funkcja „Ewidencja czasu pracy” została rozszerzona także o możliwość dodawania obecności (tylko w przypadku pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę zlecenia).
Aby dodać obecność pracownika należy w widoku Ewidencji czasu pracy kliknąć Edytuj.

Następnie należy kliknąć Dodaj obecność, następnie wskazać dzień oraz ilość przepracowanych godzin i na koniec zapisać zmiany w ewidencji.

Dodatkowo, istnieje możliwość pobrania wydruku ewidencji czasu pracy.

Poniżej znajduje się przykładowy wydruk ewidencji czasu pracy.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *