Od 1 stycznia 2007 roku przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania/wysyłania do Urzędu Skarbowego deklaracji PIT-5.
Deklaracja PIT-5 służy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy, którą należy wpłacić na konto właściwego US.
Istnieją 2 możliwości rozliczania zaliczki: miesięczna i kwartalna.

Termin płatności miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy to 20 dzień miesiąca po miesiącu, którego zaliczka dotyczy.
Zaliczkę kwartalną należy natomiast opłacać do 20 dnia miesiąca po kwartale, za który regulowane jest zobowiązanie.
Przykład:
Zaliczkę na podatek dochodowy za styczeń przedsiębiorca powinien opłacić do 20 lutego.
Natomiast zaliczkę za I kwartał – do 20 kwietnia. Jeśli 20 dzień miesiąca jest wolny od pracy, zaliczkę należy uregulować najpóźniej do pierwszego dnia roboczego wypadającego po 20 dniu miesiąca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *