Lista dokumentów (Wydatki)

W celu wyszukania dokumentów zakupu (wydatków) należy wejść w zakładkę Wydatki>Dokumenty Można wyszukać konkretne dokumenty, korzystając z bardzo wielu możliwości wyszukiwania, używając widocznych filtrów lub najechać na klawisz Więcej filtrów.

Read More

Wprowadzanie faktury zakupu

Aby wprowadzić fakturę zakupu mamy dwie opcje: opcja pierwsza – wprowadzanie ręczne, lub opcja druga– wprowadzenie zeskanowanych dokumentów (funkcja OCR). Opcja pierwsza, należy wejść w zakładkę Wydatki>Wprowadź dokument, wpisać wszystkie dane, a następnie wybrać klawisz Zapisz dokument. Opcja druga, należy wejść w zakładkę Wydatki>Dodaj scan oraz wybrać zapisany na dysku w komputerze odpowiedni plik z […]

Read More

Faktura korygująca zakupu

W celu wprowadzenia do systemu faktury korygującej, przechodzimy do zakładki Wydatki>Dokumenty i w opcjach (w prawym panelu) wprowadź korektę. Wyszukujemy z listy fakturę, do której chcemy wprowadzić fakturę korygującą. Wprowadzamy dane z faktury korekty. W części Stan po korekcie wprowadzamy odpowiednie wartości, wtedy w części Korekta ukazuje się informacja o ile różnią się one od […]

Read More

Nota korygująca

W celu wystawienia noty korygującej, należy wejść w zakładkę Wydatki>Dokumenty, wybrać korygowaną fakturę i w Opcje najechać na pole Wystaw notę koryg.( korygującą). Kolejno pojawia się okno w zakładce Wydatki>Wprowadź dokument , rodzaj dokumentu Nota korygująca. Wprowadzoną notę korygującą wystarczy potwierdzić klawiszem Zapisz dokument. W prawym panelu pojawia się informacja w pozycji Dokumenty powiązane, której faktury dotyczy […]

Read More