Naucz system odczytywania Twoich faktur dodanych przez OCR

System umożliwia rozpoznawanie treści dokumentów dzięki funkcji OCR opis funkcji OCR znajdziesz tutaj filmik prezentujący praktyczne wykorzystanie funkcji OCR znajdziesz tutaj   Wdrożyliśmy mechanizm, dzięki któremu możesz zwiększyć skuteczność odczytu danych z faktur. Aby uczyć system rozpoznawania należy podczas weryfikacji dokumentu: zaznaczyć na obrazie faktury obszar, gdzie znajduje się dana informacja (w przykładzie poniżej zaznaczono […]

Read More

Lista dokumentów (Wydatki)

W celu wyszukania dokumentów zakupu (wydatków) należy wejść w zakładkę Wydatki>Dokumenty Można wyszukać konkretne dokumenty, korzystając z bardzo wielu możliwości wyszukiwania, używając widocznych filtrów lub najechać na klawisz Więcej filtrów.

Read More

Wprowadzanie faktury zakupu

Aby wprowadzić fakturę zakupu mamy dwie opcje: opcja pierwsza – wprowadzanie ręczne, lub opcja druga– wprowadzenie zeskanowanych dokumentów (funkcja OCR). Opcja pierwsza, należy wejść w zakładkę Wydatki>Wprowadź dokument, wpisać wszystkie dane, a następnie wybrać klawisz Zapisz dokument. Opcja druga, należy wejść w zakładkę Wydatki>Dodaj scan oraz wybrać zapisany na dysku w komputerze odpowiedni plik z […]

Read More

Faktura korygująca zakupu

W celu wprowadzenia do systemu faktury korygującej, przechodzimy do zakładki Wydatki>Dokumenty i w opcjach (w prawym panelu) wprowadź korektę. Wyszukujemy z listy fakturę, do której chcemy wprowadzić fakturę korygującą. Wprowadzamy dane z faktury korekty. W części Stan po korekcie wprowadzamy odpowiednie wartości, wtedy w części Korekta ukazuje się informacja o ile różnią się one od […]

Read More

Nota korygująca

W celu wystawienia noty korygującej, należy wejść w zakładkę Wydatki>Dokumenty, wybrać korygowaną fakturę i w Opcje najechać na pole Wystaw notę koryg.( korygującą). Kolejno pojawia się okno w zakładce Wydatki>Wprowadź dokument , rodzaj dokumentu Nota korygująca. Wprowadzoną notę korygującą wystarczy potwierdzić klawiszem Zapisz dokument. W prawym panelu pojawia się informacja w pozycji Dokumenty powiązane, której faktury dotyczy […]

Read More