Tworzenie grupy użytkowników

System umożliwia tworzenie grup użytkowników, którym w ramach funkcji obiegu dokumentów (workflow) możemy tworzyć w systemie zadania związane z akceptacją dokumentów. Aby wejść do ustawień kliknij na pole z adresem email (prawy górny róg ekranu) i z menu wybierz: Ustawienia. Przejdziesz do strony z trafieniami aplikacji, które są podzielone na cztery sekcje, należy wejść w sekcję: […]

Read More

Ustawienia

W celu skonfigurowania swojego konta odpowiednio do własnych wymogów należy wejść w zakładkę Ustawienia, która znajduje się na szarym pasku , najeżdżając na swój Login. Po wybraniu opcji Ustawienia, ukażą się w lewym panelu szczegółowe ustawienia. Po wpisaniu swoich danych i dostosowaniu konta dla swoich potrzeb i wymogów należy zapisać dane, klikając w klawisz Zapisz.   […]

Read More

Zmiana danych firmy (wystawcy dokumentów)

W przypadku zmiany danych firmy tj. nazwa firmy, adres możesz samodzielnie dokonać ich aktualizacji w systemie. W tym celu należy wejść w Ustawienia > Dane firmy. Wprowadzone zmiany wystarczy potwierdzić klawiszem Zapisz.

Read More

Podpis wystawcy dokumentu

W celu wprowadzenia domyślnego podpisu Wystawcy dokumentu wystarczy wejść w Ustawienia > Moje dane i w polu Sygnatura wpisać podpis. Na koniec potwierdź zmiany klawiszem Zapisz.

Read More

Dodatkowi użytkownicy

W celu dodania nowego użytkownika do obsługi naszego konta, należy wejść w Ustawienia>(moja firma) Użytkownicy. Należy kliknąć w klawisz Dodaj Użytkownika. Kolejno pojawi się okno Dodawanie użytkownika do firmy, należy wpisać jego imię i nazwisko oraz e-mail i wprowadzone dane zatwierdzić klawiszem dodaj użytkownika. Gotowe.    

Read More

Usuwanie konta

W przypadku rezygnacji z dalszego korzystania z systemu, możesz usunąć swoje konto. W tym celu należy wejść w Ustawienia > Moje dane i w pozycji usuwanie konta kliknąć Usuń konto. Na adres email użytkownika zostanie wysłana wiadomość, w której należy kliknąć w link potwierdzający usunięcie konta.

Read More

Zmiana e-mail

Aby dodać czy zmienić adres e-mail należy wejść w zakładkę Ustawienia> (Lewy panel) Moja firma> Dane firmy Należy wpisać adres e-mail w wierszu ósmym. Wprowadzone zmiany wystarczy potwierdzić klawiszem Zapisz.    

Read More