Ograniczenie widoku listy walut

W przypadku wystawiania faktur walutowych istnieje możliwość ograniczenia widoku listy walut do kilku najczęściej używanych. W tym celu należy po zalogowaniu wejść w Ustawienia > ustawienia dokumentów > po kliknięciu w pole ‚Ogranicz widok walut’ i wybrać z rozwijanej listy walutę/-y . Po zapisaniu zmian w systemie lista walut w formularzu faktury przedstawia tylko wybrane […]

Read More

Dodatkowe informacje w danych Sprzedawcy faktury

Pytanie użytkownika: W jaki sposób mogę dodać w danych sprzedawcy  dodatkowe informacje, konkretnie numer GIOŚ, który będzie widoczny także na wydruku faktury? Odpowiedź: W Ustawienia > Dane firmy  jest dostępne pole „Dodatkowe informacje”, w którym można umieścić dodatkowe dane sprzedawcy. Po zapisaniu zmian wydruk faktury będzie przedstawiał się jak na widoku poniżej.

Read More

Czy istnieje możliwość wyłączenia i ukrycia modułu Magazyn?

Pytanie użytkownika: Posiadam pakiet Pełny, ale w związku z tym, że nie prowadzę sprzedaży towarów, zakładka Magazyn jest dla mnie całkowicie zbędna. Czy mogę w jakiś sposób ją ukryć lub wyłączyć? Odpowiedź: Istnieje możliwość usunięcia modułu Magazyn z widoku Menu. Funkcja ta jest dostępna w Ustawienia > Magazyn > Używam Magazynu. Ustawienie opcji „nie” spowoduje […]

Read More

Uproszczony widok menu (funkcja dla biur rachunkowych)

Dla biur księgowych obsługujących klientów w systemie została wprowadzona nowa funkcja – uproszczony widok menu – pozwalająca ograniczyć widok menu tylko do najważniejszych zakładek: Kokpit > bez zmian. Bufor > zawiera listę dokumentów oczekujących do weryfikacji. Po zweryfikowaniu dokumentu zostaje on automatycznie przeniesiony do zakładki Dokumenty. Dokumenty > zbiorcza lista dokumentów sprzedaży i zakupu (zweryfikowanych). […]

Read More

Czy na fakturze mogę umieścić inne dane Sprzedawcy i Wystawcy?

Istnieje możliwość określenia w systemie innych danych Wystawcy i Sprzedawcy dokumentu. Dane Sprzedawcy widoczne są w Ustawienia > Dane Firmy. Aby określić także domyślne dane Wystawcy należy po zalogowaniu do systemu wejść w Ustawienia > Dane Wystawcy, następnie zaznaczyć opcję Wyświetl wystawcę i po uzupełnieniu danych zapisać zmiany klawiszem Zapisz. Poniżej znajduje się przykładowy fragment […]

Read More

Dodawanie konta bankowego

Aby ustawić konto bankowe w systemie, należy wejść w zakładkę Ustawienia>Moja firma>Rachunki bankowe. Należy kliknąć w klawisz Dodaj rachunek bankowy. Gdy zaistnieje potrzeba, można dany rachunek np. edytować, najeżdżając na niego (podświetli się na zielono) i po lewej stronie pojawi się opcja Usuń/Edytuj.

Read More

Workflow (obieg dokumentów)

System umożliwia obieg dokumentów elektronicznych polegający na akceptacji dokumentów w grupie użytkowników. W tym celu należy najpierw utworyć grupę użytkowników, którym w ramach funkcji obiegu dokumentów (workflow) możemy tworzyć w systemie zadania związane z akceptacją dokumentów. WORKFLOW – umożliwia automatyczny przepływ dokumentów wewnątrz firmy i pozwala na pełną kontrolę przebiegu procesu obiegu poprzez wgląd w […]

Read More