Zestawienie podatkowe VAT

W celu przygotowania Zestawienia podatkowego VAT należy wejść w zakładkę Kokpit>Raporty. Kolejno można określić pożądane elementy: jak zakres dat, określić użytkowników jak i kontrahenta dla którego chcielibyśmy przygotować takie zestawienie. Zestawienie można przygotować w trzech formatach: CSV, XLS, PDF.  

Read More

Zestawienie zakupu VAT

W celu przygotowania Zestawienia zakupu VAT należy wejść w zakładkę Kokpit>Raporty Kolejno można wybrać pożądane elementy : jak zakres dat, dane dla konkretnego użytkownika systemu, dane dla danego kontrahenta, można też segregować wg. daty wpływy lub daty wystawienia dokumentu. Istnieje możliwość wyboru pliku w którym chcemy zapisać dane: CSV, XLS, PDF.  

Read More

Zestawienie sprzedaży VAT

W celu przygotowania Zestawienia sprzedaży VAT należy wejść w zakładkę Kokpit>Raporty. Kolejno można określić pożądane elementy: jak zakres dat, określić użytkowników jak i kontrahenta dla którego chcielibyśmy przygotować takie zestawienie, można też segregować dokumenty wg. daty sprzedaży bądź daty wystawienia. Zestawienie można przygotować w trzech formatach: CSV, XLS, PDF.  

Read More

Marża wg. dokumentów

W celu przygotowania zestawienia marży wg. dokumentów należy wejść w zakładkę Kokpit>Raporty. Kolejno można określić pożądane elementy: jak zakres dat, określić użytkowników jak i kontrahenta dla którego chcielibyśmy przygotować takie zestawienie. Zestawienie można przygotować w trzech formatach: CSV, XLS, PDF.

Read More

Marża wg. asortymentu

W celu przygotowania zestawienia marży wg. asortymentu należy wejść w zakładkę Kokpit>Raporty. Kolejno można określić pożądane elementy: jak zakres dat, określić użytkowników jak i kontrahenta dla którego chcielibyśmy przygotować takie zestawienie. Zestawienie można przygotować w trzech formatach: CSV, XLS, PDF.

Read More

Zestawienie Przychody i Rozchody

W celu przygotowania Zestawienia przychodów i rozchodów należy wejść w zakładkę Kokpit>Raporty. Kolejno można określić pożądane elementy: jak zakres dat, określić użytkowników jak i kontrahenta dla którego chcielibyśmy przygotować takie zestawienie. Jako pierwsze ukazuje się zestawienie w formie graficznej, a następnie w formie liczbowej w tabeli. Zestawienie można przygotować w trzech formatach: CSV, XLS, PDF.

Read More

Zestawienie dokumentów sprzedaży

W celu przygotowania Zestawienia dokumentów sprzedaży należy wejść w zakładkę Kokpit>Raporty. Kolejno można określić pożądane elementy: jak zakres dat, określić użytkowników jak i kontrahenta dla którego chcielibyśmy przygotować takie zestawienie,można też segregować dokumenty wg. daty sprzedaży bądź daty wystawienia. Zestawienie można przygotować w trzech formatach: CSV, XLS, PDF.

Read More