Anulowanie faktury

Jeżeli z jakiś powodów chcemy anulować fakturę, to jest taka możliwość w zakładce Przychody>Dokumenty, i w prawym panelu w Opcje, znajduje się opcja Anuluj. Kolejno pojawi się okno, Wprowadź powód anulowania/usunięcia dokumentu, należy wpisać powód, oraz zaznaczyć Zapisz. Uwaga: Anulowanie faktury jest czynnością odwracalną. Dla faktury anulowanej jest dostępna funkcja „Cofnij anulowanie” (klawisz Opcje). Jest możliwość także […]

Read More

Faktura cykliczna

W celu ustawienia opcji wystawiania faktur cyklicznych (są dwie opcje): opcja pierwsza –  należy wejść w zakładkę Przychody>Wystaw dokument i w środkowej części wystawianego dokumentu jest okienko Cykliczne wystawianie faktur (należy je zaznaczyć), pojawia się pare możliwości do wyboru jak: cykl wystawiania (tygodniowy, miesięczny, kwartalny, roczny) oraz zakończenie cyklu, sposób wysyłki. opcja druga – należy wejść […]

Read More

Wysyłanie faktury

Aby wysłać fakturę do Klienta należy wejść w zakładkę Kokpit>Dokumenty lub Przychody>Dokumenty lub Wydatki>Dokumenty i  w Opcje jest możliwość wysłania faktury (Wyślij). Po zaznaczeniu opcji Wyślij pojawi się kolejne okno, Wysyłanie pliku, należy wpisać e-mail klienta oraz wybrać klawisz Wyślij (bez powiadomienia o odbiorze) lub Wyślij ze śledzeniem. Opcja Wyślij ze śledzeniem umożliwia zapoznanie się z informacją, […]

Read More

Drukowanie faktury

W celu wydrukowania faktury sprzedaży należy wejść w zakładkę Kokpit>Dokumenty lub Przychody>Dokumenty, mamy dwie opcje, pierwsza to zaznaczenie w kwadraciku po lewej stronie interesującej nas faktury, nad listą dokumentów jest pasek, na którym widnieje klawisz Drukuj (umożliwia wybranie do ZIP lub do PDF) lub opcja druga w prawym panelu w Opcje, jest możliwość Drukuj PDF. Wybierając opcje Drukuj do […]

Read More

Faktura UE (odwrotne obciążenie)

W systemie szybkafaktura.pl jest możliwość wystawienia faktury UE (odwrotne obciążenie), w tym celu należy wejść w zakładkę Przychody>Wystaw dokument , i należy zaznaczyć kwadrat Faktura wewnątrzwspólnotowa, znajdujący się pod oknem rodzaj dokumentu (lewy górny róg faktury). To spowoduje zmianę stawek Vat w kolumnie Stawka Vat % na opcję np. oo (odwrotne obciążenie), inne opcje to […]

Read More

Faktura proforma, Zaliczka, Faktura końcowa do zaliczki

Jak wystawić fakturę zaliczkową? Jak wystawić fakturę końcową do faktury zaliczkowej? Wystawienie faktury zaliczkowej i końcowej  musi być poprzedzone wystawieniem faktury proformy. Należy wejść w zakładkę Przychody>Wystaw dokument i w okienku rodzaje dokumentu wybrać Proforma.     Kolejno należy z panelu Przychody>Dokumenty odszukać tą proformę, i w opcjach (panel prawy) wybrać Wystaw zaliczkę. Krok kolejny […]

Read More

Faktura dla podatnika zwolnionego z VAT (nievatowca)

System i prawo polskie umożliwia nam jako podatnikowi zwolnionemu z VAT wystawić fakturę sprzedaży (wcześniej przed zmianami prawa, mogliśmy wystawić tylko rachunek). W tym celu należy odnaleźć w prawym górnym roku masz login, najechać na niego, a ukażą nam się opcje m.in. Ustawienia. Należy wybrać Ustawienia księgowe, widok poniżej. W sekcji Podatki/Księgowość należy odznaczyć kwadracik […]

Read More

Faktura marża

W celu wystawienia faktury marża należy najechać myszką na Login (prawy górny róg strony)> Ustawienia> Ustawienia dokumentów, i w polu szóstym Procedura marży należy wybrać jedną z czterech opcji : dla biur podróży,towary używane, dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie lub antyki . Wybrana opcja pojawi się na fakturze jako adnotacja. Kolejnym krokiem jest wystawienie faktury, w […]

Read More

Faktura korygująca

Aby wystawić fakturę korektę, należy wejść w zakładkę Przychody>Dokumenty lub Kokpit>Dokumenty (wybrać odpowiedni dokument, który chcemy skorygować) i w prawym pasku            w Opcjach najechać myszka na Wystaw korektę. To spowoduje, że w widoku faktury, w jej środkowej części, pojawią się dodatkowe kolumny o nazwie: Stan przed korektą, Stan po korekcie oraz Korekta. W przypadku korekty […]

Read More

Wystawianie faktur

Aby wystawić dokument sprzedaży należy po zalogowaniu się w systemie w menu głównym wybrać zakładkę „Przychody”, następnie „Wystaw dokument” i dalej wytypować odpowiedni typ dokumentu: „Faktura sprzedaż”, „Proforma”, „Paragon sprzedaż”, „Zaliczka”, „Pozostały Przychód”.

Read More