Dodawanie konta bankowego

Aby ustawić konto bankowe w systemie, należy wejść w zakładkę Ustawienia>Moja firma>Rachunki bankowe. Należy kliknąć w klawisz Dodaj rachunek bankowy. Gdy zaistnieje potrzeba, można dany rachunek np. edytować, najeżdżając na niego (podświetli się na zielono) i po lewej stronie pojawi się opcja Usuń/Edytuj.

Read More

Eksport płatności do konta bankowego

W zakładce Płatności>Zobowiązania jest dodatkowo dostępna funkcja eksportu danych do przelewu (klawisz Eksportuj)  do pliku csv. Eksport płatności umożliwia pobranie kompletnych danych do przelewu a następnie ich import do konta bankowego. Kolejno ukaże się okno eksportu. Należy zatwierdzić klawiszem Eksportuj. System zapyta czy zaznaczyć eksportowane płatności jako zapłacone, należy wybrać opcję Tak lub Nie. Proponuje […]

Read More

Import wyciągu bankowego

Aby połączyć płatności wykonane przez system bankowości elektronicznej z systemem szybkafaktura.pl należy pobrać z banku plik w formacie mt940 i dodać go do systemu. Aby importować wyciąg bankowy należy wejść w zakładkę Płatności> Importuj wyciąg oraz zaznaczyć odpowiedni bank (z trzech opcji) oraz kliknąć w klawisz Wybierz plik z wyciągiem. Kolejno należy wybrać plik zapisany na dysku […]

Read More

Gdzie znajdę zestawienie nieopłaconych faktur sprzedaży?

Zestawienie nieopłaconych faktur znajduje się w zakładce Płatności > Należności > Zaległe/Niezapłacone. System daje możliwości dowolnego filtrowania dokumentów wg. terminu zapłaty, nazwy kontrahenta, numerze dokumentu oraz sortowania. Zestawienie należności można pobrać za pomocą funkcji Drukuj do pliku pdf. lub xls. Z tego miejsca możesz także wysłać przypomnienie do kontrahenta (funkcja Wyślij przypomnienie) lub pobrać gotowy […]

Read More

Zestawienie płatności dokumentów sprzedaży

W celu sporządzenia zestawienia płatności dokumentów sprzedaży należy wejść w zakładkę Płatności>Należności i korzystając z dostępnych filtrów tj. zaległe/przyszłe, zapłacone/niezapłacone, termin zapłaty, nazwę kontrahenta, metodę płatności wyszukać listę dokumentów. Następnie należy zaznaczyć listę dokumentów (okienko zaznacz/odznacz wszystko) oraz kliknąć w klawisz drukuj. Istnieje możliwość wyeksportowania zestawienia do pliku PDF lub do XLS.       […]

Read More

Wezwanie do zapłaty

W celu wydrukowania wezwania do zapłaty należy wejść w zakładkę Płatności>Należności oraz wyszukać interesującą nas fakturę zaznaczyć ją (kwadracik po lewej stronie) następnie kliknąć w klawisz drukuj wezwanie do zapłaty. W następnym oknie ukaże się żądane wezwanie do zapłaty i wystarczy kliknąć w klawisz drukuj.

Read More

Wysyłanie przypomnienia o płatności dokumentu

W celu wysłania do naszego kontrahenta przypomnienia o płatności dokumentu należy wejść w zakładkę Płatności>Należności, po czym wybrać interesującą nas fakturę (zaznaczyć kwadracik po lewej stronie) następnie kliknąć w klawisz wyślij przypomnienie Kolejnym krokiem jest kliknięcie w klawisz wyślij przypomnienia , pojawi się komunikat ze strony systemu, że wiadomość email została wysłana.

Read More

Dodawanie płatności dla faktury

Jest kilka możliwości dla dodania płatności dla faktury, można zaznaczyć pojedynczą fakturę bądź zbiorczo wybrane faktury. Sposób pierwszy, aby dodać płatność dla faktury należy wejść w zakładkę z poziomu Płatności>Należności i zaznaczyć jedną lub wiele faktur, oraz zaznaczyć klawisz Zapłacono,   pojawi się komunikat, który należy zaakceptować wybierając klawisz OK. gotowe.   Aby upewnić się, […]

Read More