Rozliczanie kosztów pojazdu – zmiany od 01.01.2019

Od stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana w zaliczaniu do KUP (kosztów uzyskania przychodu) wydatków związanych z korzystaniem z samochodu osobowego w firmie. Dotyczy to także kosztów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wobec powyższego do KUP można zakwalifikować: 100% poniesionych kosztów, jeżeli pojazd jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz jeżeli jest prowadzona […]

Read More

Remanent

Znajdująca się w zakładce Majątek pozycja Remanent umożliwia wprowadzenie danych dotyczących remanentu początkowego oraz końcowego. Aby dodać nowy remanent należy wybrać znajdujący się nad tabelą po lewej stronie klawisz Dodaj. Wówczas system wygeneruje formularz remanentu do wypełnienia. Po wypełnieniu wszystkich pół należy kliknąć klawisz Zapisz. Zapisany formularz trafia do listy remanentu. Po prawej stronie w Opcjach, […]

Read More

Amortyzacja środków trwałych

Aby dokonać odpisu amortyzacyjnego należy wejść w zakładkę Majątek>Amortyzacja Środków Trwałych. System prezentuje zestawienie odpisów z podziałem na  Planowane odpisy amortyzacyjne oraz Rozliczone odpisy amortyzacyjne w danym miesiącu i roku.   W celu wykonania odpisu amortyzacyjnego należy (w oknie planowane odpisy amortyzacyjne) przy wybranym środku trwałym kliknąć klawisz Opcje i wybrać funkcję Wystaw DW.  Wówczas system […]

Read More

Kilometrówki

W systemie istnieje możliwość rozliczenia kosztów pojazdu, które nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Aby dodać pojazd należy najpierw w zakładce Kartoteka > Pojazdy wybrać w lewym górnym rogu klawisz Dodaj, następnie po wypełnieniu wszystkich danych kliknąć klawisz Zapisz (zostało to szczegółowo omówione w zakładce Wprowadzanie pojazdów służbowych). Aby przejść do rozliczenia kosztów pojazdu należy wybrać […]

Read More

Majątek środki trwałe

Aby dodać czy edytować istniejący środek trwały należy wejść w zakładkę Majątek>Środki trwałe. Aby dodać najedz na klawisz Dodaj środek trwały, kolejno pojawia się okno, w którym należy wpisać wszystkie dane, dotyczące nowego środka trwałego. Po prawej stronie formularza, część Amortyzacja w polu pierwszym Klasyfikacja ŚT (można kliknąć w niebieski kwadracik) pojawia się tabela z […]

Read More

Dodawanie pojazdu

W celu dodania pojazdu jako składników majątku należy wejść w zakładkę Majątek>Pojazdy, i kliknąć w klawisz Dodaj pojazd, następnie otworzy się okienko, gdzie można wpisać wszystkie dane dotyczące tego pojazdu, potwierdzić klawiszem Zapisz. Dokument pojawił się w tabelce – spisie pojazdów. Można w razie potrzeby użyć opcji edytuj lub usuń    

Read More