Edycja oraz usuwanie dokumentów magazynowych

Edycja oraz usuwanie dokumentów magazynowych Aby zmodyfikować zapisany dokument należy w zakładce Magazyn>Lista dokumentów wybrać odpowiedni typ dokumentów, a następnie z listy właściwy dokument. W celu odszukania właściwego dokumentu można także skorzystać z pola wyszukiwania  znajdującego się powyżej listy dokumentów lub opcji sortowania listy według wybranego nagłówka w kolumnie. Aby wprowadzić zmiany należy kliknąć znajdujący […]

Read More

Wystawianie nowych dokumentów magazynowych

Wystawianie dokumentów magazynowych (PW,RW,PZ,WZ). PW (przyjęcie wewnętrzne) RW (rozchód wewnętrzny) PZ  (przyjęcie zewnętrzne) WZ (wydanie na zewnątrz) Aby wystawić dokument magazynowy należy po zalogowaniu się w systemie, w menu głównym wybrać zakładkę Magazyn>Nowy dokument i dalej wytypować odpowiedni rodzaj dokumentu: PW,RW,PZ,WZ. Po wygenerowaniu przez system formularza dokumentu, pola zawierają numer dokumentu, dane Dostawcy (dokument PW) […]

Read More