Czy istnieje możliwość wyłączenia i ukrycia modułu Magazyn?

Pytanie użytkownika: Posiadam pakiet Pełny, ale w związku z tym, że nie prowadzę sprzedaży towarów, zakładka Magazyn jest dla mnie całkowicie zbędna. Czy mogę w jakiś sposób ją ukryć lub wyłączyć? Odpowiedź: Istnieje możliwość usunięcia modułu Magazyn z widoku Menu. Funkcja ta jest dostępna w Ustawienia > Magazyn > Używam Magazynu. Ustawienie opcji „nie” spowoduje […]

Read More

Zestawienie dokumentów magazynowych dla danego towaru

W systemie znajduje się szczegółowe zestawienie listy dokumentów magazynowych powiązanych z danym towarem. Aby wyświetlić podgląd takiego widoku należy wejść w Magazyn > stany magazynowe i kliknąć w nazwę konkretnego towaru. Wówczas system wyświetli listę dokumentów jak na podanym przykładzie.

Read More

Magazyn – produkcja- kompletowanie produktów gotowych do sprzedaży

System nie obsługuje produkcji. Można pewne procesy uregulować dokumentami wewnętrznymi. Sytuacja, która może się zdarzyć, to zakup różnych podzespołów (części) do kompletowania z nich zestawów komputerowych, a sprzedać je jako zestaw. Można w takiej sytuacji wystawić następujące dokumenty: PZ – przyjęcie z zewnątrz, który jest powiązany z fakturą zakupu za te części, kolejno wystawiamy dokument, RW- rozchód wewnętrzny, […]

Read More

Stany magazynowe

Aby sprawdzić aktualny stan magazynowy poszczególnych towarów należy z zakładki Magazyn>Stany magazynowe. W podglądzie widoczna jest wartość wszystkich towarów znajdujących się na stanie wg średniej ceny magazynowej.   Istnieje możliwość wydrukowania oraz wysłania jako e-mail raportu do pliku w formacie PDF i XLS (klawisz Drukuj lub Wyślij).

Read More

Inwentaryzacja – Magazyn

Aby przeprowadzić inwentaryzację magazynu, należy wybrać w zakładce Magazyn>Inwentaryzacje. Wyświetli się lista wszystkich inwentaryzacji, które były do tej pory przeprowadzane. Aby rozpocząć nową inwentaryzację, należy kliknąć klawisz Dodaj, a następnie wybrać jeden z trzech rodzajów inwentaryzacji: 1) Pierwszy rodzaj inwentaryzacji zeruje stany towarom nieuwzględnionym w arkuszach spisowych – zalecany do inwentaryzacji całego magazynu 2) Drugi […]

Read More

Wystawianie podobnych dokumentów magazynowych.

  W przypadku jeśli użytkownik wystawia podobne lub identyczne dokumenty magazynowe istnieje możliwość szybkiego wygenerowania nowego dokumentu na wzór poprzedniego. W tym celu należy z listy dokumentów magazynowych wybrać najpierw właściwy dokument, a następnie w Opcjach wybrać pozycję Kopiuj do nowego lub w podglądzie dokumentu kliknąć na dole klawisz Kopiuj do nowego. Wówczas system wygeneruje […]

Read More

Usuwanie ceny na wydruku dokumentu magazynowego WZ

Aby ukryć cenę należy wybrać zakładkę Magazyn > Lista dokumentów > Dokumenty WZ, a następnie dla wybranego dokumentu WZ kliknąć Opcje > Drukuj. W opcjach drukowanie proszę odznaczyć funkcję Wydrukuj ceny i kliknąć klawisz Drukuj. Na wygenerowanym dokumencie cena będzie niewidoczna. 

Read More

Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych

System umożliwia Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych, w tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia (która ukazuje się po najechaniu na Państwa login), a następnie wejść w Moja firma>Magazyn (panel po lewej stronie). Tutaj w panelu Magazyn, można zaznaczyć Tak lub Nie  dla opcji Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych do dokumentów księgowych. Należy zatwierdzić zmiany, klikając w klawisz […]

Read More

Wystawianie korekty do dokumentów magazynowych

  Aby wprowadzić korektę wcześniej wystawionego i zapisanego dokumentu należy najpierw w zakładce Magazyn wybrać z Listy dokumentów > np. „Dokumenty PZ” a następnie z listy właściwy dokument. W celu odszukania właściwego dokumentu można także skorzystać z pola wyszukiwania  znajdującego się powyżej listy dokumentów lub opcji sortowania listy według wybranego nagłówka w kolumnie. Następnie w Opcje […]

Read More

Wydruk oraz wysyłanie dokumentów magazynowych

Po zapisaniu dokumentu system umożliwia użytkownikowi jego wydruk, a także wysłanie jako wiadomość e-mail z załącznikiem wystawionego dokumentu. Aby wydrukować zapisany wcześniej dokument należy najpierw wybrać odpowiedni formularz znajdujący się w zakładce Magazyn > Listy dokumentów. W celu pobrania dokumentu do wydruku w formie pliku PDF, należy wybrać znajdującą się w Opcjach pozycję Drukuj oraz […]

Read More