Jednolity Plik Kontrolny – najważniejsze informacje

Co to jest JPK? Jednolity plik kontrolny (JPK) to zbiór danych wygenerowanych z programu księgowego, zawierający informacje o operacjach gospodarczych, ułożonych w określonej strukturze. JPK to dodatkowa ewidencja prowadzona tylko w formie elektronicznej zawierająca dane wg. ściśle określonych struktur. Czym jest JPK_VAT i kogo dotyczy obowiązek składania? JPK_VAT to nic innego jak ewidencja zakupu i […]

Read More

Wystawianie dokumentu DW za składki ZUS

System umożliwia wystawienie DW za składki (ubezpieczenie społeczne pracowników, płatne przez pracodawcę oraz na fundusz pracy pracowników). W tym celu należy wejść w zakładkę Księgowość>Dowody wewnętrzne>Lista dokumentów i należy wybrać klawisz Wystaw za składki. Kolejno pojawi się okno Dodawanie dowodu wewnętrznego za składki. Zatwierdzamy klawiszem OK. Kolejno otworzy się dokument DW. Należy zapisać dokument klikając w […]

Read More

Dodawanie DW za składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy oraz FP i FGŚP.

System umożliwia dodawanie dokumentu DW (dowód wewnętrzny) za składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy oraz składki na fundusz pracy pracodawcy (FP i FGŚP). W tym celu należy wejść w zakładkę Księgowość>Dowody wewnętrzne>Lista dokumentów i należy wybrać klawisz Wystaw za składki. Kolejno otworzy się okno Dodawanie dowodu wewnętrznego za składki. Należy uzupełnić dane w polu czwartym i piątym (jeżeli […]

Read More

Wystawianie dowodów wewnętrznych

W celu wystawienia nowego dowodu wewnętrznego należy wejść w zakładkę Księgowość>Dowody wewnętrzne> Nowy dokument. Po wprowadzeniu danych należy zapisać dokument klikając w klawisz Zapisz. Zapisany dokument pojawi się na liście dokumentów w zakładce Księgowość>Dowody wewnętrzne> Lista dokumentów. Aby edytować dany dokument można, wyszukać dany dokument, wejść w niego i na dole strony pojawi się klawisz Edytuj […]

Read More

Generowanie deklaracji podatkowej PIT-5

Aplikacja umożliwia automatyczne utworzenie deklaracji PIT-5. W tym celu należy w zakładce Księgowość wybrać zakładkę Deklaracje podatkowe i wybrać właściwy rodzaj deklaracji. Aby utworzyć nową deklaracje PIT-5 należy wybrać znajdujący się nad tabelą po lewej stronie klawisz Utwórz. Kolejno wybrać rok podatkowy, a otworzy się arkusz Edycja PIT 5. Jeżeli chcemy wystawić dokument za maj 2016, […]

Read More

Generowanie deklaracji podatkowej VAT-UE

Aplikacja umożliwia automatyczne utworzenie deklaracji  VAT-UE. W tym celu należy w zakładce Księgowość wybrać pozycję Deklaracje podatkowe i wybrać właściwy rodzaj deklaracji. Aby utworzyć nową deklaracje VAT-UE należy wybrać znajdujący się nad tabelą po lewej stronie klawisz Utwórz. Należy określić miesiąc i rok. Wygenerowaną w ten sposób deklarację można zapisać po kliknięciu klawisza Zapisz znajdującego […]

Read More

Generowanie deklaracji podatkowej VAT-7

Aplikacja umożliwia automatyczne utworzenie deklaracji  VAT-7. W tym celu należy w zakładce Księgowość>Deklaracje podatkowe wybrać właściwy rodzaj deklaracji. Aby utworzyć nową deklaracje VAT-7 należy wybrać znajdujący się nad tabelą po lewej stronie klawisz Utwórz.   Wygenerowaną w ten sposób deklarację można zapisać po kliknięciu klawisza Zapisz znajdującego się poniżej deklaracji, wówczas zostanie przeniesiona automatycznie do […]

Read More

Wydruk KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów)

W zakładce Księgowość>KPiR mamy możliwość wygenerowania zestawienia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zawierającej zaksięgowane wcześniej dokumenty. W celu uzyskania podglądu zestawienia KPiR należy najpierw wskazać miesiąc i rok. Wówczas system wyświetli zestawienie KPiR z możliwością wydruku poprzez  klawisz Drukuj (PDF/XLS) bądź wysłania jako wiadomość e-mail poprzez klawisz Wyślij (PDF/XLS). W tym miejscu możemy również przygotować Raport […]

Read More

Ewidencja zakupów VAT

Aby wygenerować w systemie zestawienie ewidencji zakupów należy, najpierw zaksięgować dokumenty kosztowe, a następnie w zakładce Księgowość>Ewidencja VAT wybrać pozycję Ewidencja zakupu. Po wprowadzeniu odpowiednich kryteriów kryteria zestawienia: rodzaj rozliczenia (miesięczne/kwartalne), właściwy miesiąc oraz rok, system wygeneruje gotowe zestawienie kosztów z możliwością wydrukowania, eksportu do pliku w formacie XLS/PDF (klawisz Drukuj) oraz wysłania e-mail (klawisz […]

Read More

Ewidencja sprzedaży VAT

Aby wygenerować w systemie zestawienie sprzedaży VAT należy, najpierw zaksięgować dokumenty sprzedaży, a następnie w zakładce Księgowość>Ewidencje VAT wybrać Ewidencje sprzedaży . Po wprowadzeniu odpowiednich kryteriów zestawienia: rodzaj rozliczenia (miesięczne/kwartalne), właściwy miesiąc oraz rok, system wygeneruje gotowe zestawienie sprzedaży z możliwością wydrukowania, eksportu do pliku w formacie XLS/PDF (klawisz Drukuj) oraz wysłania e-mail (klawisz Wyślij).  

Read More