Rozliczanie kosztów pojazdu – zmiany od 01.01.2019

Od stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana w zaliczaniu do KUP (kosztów uzyskania przychodu) wydatków związanych z korzystaniem z samochodu osobowego w firmie. Dotyczy to także kosztów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wobec powyższego do KUP można zakwalifikować: 100% poniesionych kosztów, jeżeli pojazd jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz jeżeli jest prowadzona […]

Read More

Korekta pliku JPK VAT

W przypadku gdy przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia korekty JPK VAT w urzędzie, powinien po zalogowaniu w systemie wejść w Księgowość > JPK. Następnie kliknąć „Utwórz JPK” i w oknie generowania pliku wskazać okres, którego dotyczy korekta i cel złożenia > korekta. Korekta JPK VAT podobnie jak plik JPK VAT to jeden plik zawierający dane […]

Read More

Czy deklaracje PIT-5 trzeba składać do Urzędu Skarbowego?

Od 1 stycznia 2007 roku przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania/wysyłania do Urzędu Skarbowego deklaracji PIT-5. Deklaracja PIT-5 służy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy, którą należy wpłacić na konto właściwego US. Istnieją 2 możliwości rozliczania zaliczki: miesięczna i kwartalna. Termin płatności miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy to 20 dzień miesiąca po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Zaliczkę kwartalną […]

Read More

W jaki sposób mogę wygenerować korektę do deklaracji VAT-7?

Aby wystawić korektę do utworzonej wcześniej deklaracji VAT-7 należy w widoku Księgowość > Deklaracje podatkowe > VAT-7 > kliknąć Utwórz VAT-7 a następnie wskazać w oknie okres rozliczeniowy, którego dotyczy korekta. Przykład: W systemie została wygenerowana deklaracja VAT-7 za okres styczeń 2017. Aby utworzyć korektę do tej deklaracji należy w oknie wyboru okresu wskazać ponownie […]

Read More

Wysyłka pliku JPK

W celu wysyłki pliku JPK_VAT należy pobrać i zainstalować ze strony Ministerstwa Finansów aplikację do wysyłki plików JPK, która znajduje się na stronie: http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny zakładka > Nowa Aplikacja kliencka do wysyłania plików JPK Szczegółowa instrukcja i opis działania aplikacji znajduje się na stronie: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Podr%C4%99cznik_u%C5%BCytkownika_KlientJPK_2.0_20170202.pdf Po zainstalowaniu aplikacji do wysyłki JPK należy utworzyć profil (konto), gdzie […]

Read More

Wysokość składek ZUS na 2017 rok

W 2017 roku przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki ZUS. Minimalna wysokość składek na ZUS dla przedsiębiorców wyniesie w tym roku nieco ponad 1172 zł. To oznacza wzrost o 4,6 proc. z obecnych 1121 zł.   Podwyżki dotyczą także przedsiębiorców opłacających tzw. preferencyjne składki ZUS, którzy odczują wzrost na poziomie 4,9%.      

Read More

Wysyłka deklaracji VAT drogą elektroniczną

Aby wysłać deklarację VAT-7 lub VAT-UE drogą elektroniczną należy najpierw utworzyć w systemie i pobrać deklarację w formie pliku xml. Funkcja ta jest dostępna w zakładce Księgowość > Deklaracje podatkowe. Następnie należy pobrać i zainstalować aplikację e-deklaracje ze strony: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje     Zakładka > Aplikacja e-deklaracje Desktop. W kolejnym kroku proszę pobrać interaktywny formularz deklaracji […]

Read More

Terminy podatkowe

Oto najważniejsze terminy podatkowe przedsiębiorcy: do 7-ego dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej, do 20-ego dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych, do 20-ego  dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, do 25-ego  dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT […]

Read More

W jakim terminie płatne są składki ZUS?

Płatności składek ZUS przypadają: 5 -ego dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, 10- ego  dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych), do 15-ego  dnia następnego miesiąca  dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) […]

Read More

Jak zaksięgować spis z natury?

Aby zaksięgować do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów spis z natury należy w pierwszej kolejności utworzyć w systemie remanent. W tym celu należy wejść w Majątek > Remanent > Dodaj i wypełnić formularz. Poniżej znajduje się przykładowy widok: Dane z formularza zostaną uwzględnione w Rocznym raporcie dochodu (Ksiegowość > KPiR > Raport dochodu w roku […]

Read More