W jaki sposób można pobrać aktualizację konektora?

Podczas uruchamiania konektora system sprawdza czy są dostępne aktualizacje do pobrania. W przypadku pojawienia się okienka jak poniżej należy potwierdzić pobranie aktualnej wersji konektora klawiszem OK. Po ukończeniu instalacji aktualizacji system wyświetli formularz logowania, w którym zawsze można sprawdzić dokładną wersję konektora.  

Read More

Integracja z programem Comarch Optima ERP

Eksport danych z dokumentów do programu Comarch Optima ERP jest obsługiwany za pomocą konektora. Aby utworzyć taką integrację należy postępować według poniższej instrukcji: 1. Pobrać i zainstalować konektor. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie W jaki sposób mogę pobrać i zainstalować konektor do eksportu danych? 2. Zalogować się do konektora. Szczegółowe informacje znajdują się na […]

Read More

Logowanie do konektora

W oknie  logowania do konektora należy podać następujące dane: adres email konta użytkownika w systemie oraz klucz API. Klucz API jest dostępny w systemie w Ustawienia>Hasło/Klucz API. Podany klucz API wystarczy skopiować i wkleić do formularza logowania konektora. Uwaga: Każdy użytkownik systemu ma swój indywidualny klucz API. Przy pierwszym logowaniu klucz API zostaje zapamiętany na […]

Read More

Eksport danych do programu Mała Księgowość Rzeczpospolitej

Dane z dokumentów przetwarzanych w systemie są eksportowane do programu Mała Księgowość Rzeczpospolitej  w formie pliku w formacie XTBL. Aby utworzyć integrację z programem MK Rzeczpospolita należy wykonać następujące czynności: 1. Po zalogowaniu w konektorze kliknąć w ikonkę Ustawienia integracji, następnie zaznaczyć program Mała Księgowość Rzeczpospolitej i uzupełnić formularz integracji. Wystarczy już tylko wskazać katalog, […]

Read More

Eksport dokumentów w konektorze

Aby wyeksportować w konektorze dane z dokumentów do wybranego programu FK należy: KROK 1> Zalogować się do konektora, wpisując adres email oraz klucz API (dostępny w Ustawienia – Hasło/klucz API) KROK 2> Wskazać dokumenty do eksportu w zakładce Eksport dokumentów > Lista dokumentów. W tym widoku system prezentuje tylko dokumenty gotowe do eksportu (zweryfikowane w […]

Read More

Folder wymiany plików w konektorze

W celu usprawnienia procesu dodawania dokumentów do przetwarzania zalecamy utworzenie dedykowanego folderu wymiany plików, z którego dokumenty będą pobierane przez konektor do przetwarzania. W tym celu należy po zalogowaniu w konektorze wejść na zakładkę  Import skanów, następnie wskazać lokalizację, gdzie konektor ma utworzyć foldery do wymiany plików. Po wskazaniu folderu i kliknięciu Uruchom rozpocznie się […]

Read More

Automatyczny eksport danych do systemu FK

Funkcja automatyczny eksport jest dostępna po zalogowaniu do konektora > Eksport dokumentów > Eksport automatyczny. Włączenie tej funkcji (klawisz „Start”) powoduje, że system zaczyna eksportować dokumenty wszystkich firm i wszystkich integracji, które są zweryfikowane nie wcześniej niż 10 min. od ich ostatniej modyfikacji i nie później niż miesiąc wstecz. W przypadku, gdy w trakcie eksportu […]

Read More

Wysyłanie logów konektora

W przypadku wystąpienia problemów z eksportem danych do programu księgowego konieczne jest przesłanie logów konektora do Biura Obsługi Klienta. W tym celu należy po zalogowaniu do konektora wejść w zakładkę Pomoc, w której można opisać szczegółowo problem, dodać załącznik i na koniec kliknąć Wyślij logi.  

Read More

Synchronizacja danych firmy za pomocą konektora

W przypadku gdy zostaną wprowadzone zmiany w programie księgowym dla danej firmy w zakresie kategorii księgowych, rejestrów, serii itp. należy wykonać synchronizację danych za pomocą konektora. W tym celu należy po zalogowaniu do konta wejść w zakładkę Zarządzaj firmami a następnie Synchronizacja firmy jak na zał. widoku. Następnie wybrać firmę lub firmy > wybrać Elementy […]

Read More