Czy dla wybranych produktów mogę utworzyć grupy cenowe?

W systemie istnieje możliwość utworzenia nieograniczonej ilości grup cenowych dla wybranych produktów, które pozwalają na stworzenie indywidualnych cenników produktów. W tym celu należy wejść w szczegóły danego produktu (Kokpit > Produkty > Otwórz) a następnie w widoku edycji produktu kliknąć „Dodaj grupę cenową +” i uzupełnić nazwę grupy cenowej, cenę netto, brutto oraz walutę. Utworzoną […]

Read More

Import produktów

Prawidłowy plik importu produktów powinien być w formacie XLS/XLSX i zwierać następujące kolumny: 1. „Opis” -> nazwa towaru/usługi np. pranie dywanów. 2. „Jednostka miary” -> np. usł., szt. 3. „Stawka VAT” -> stawka podatku VAT np. 8, 23. 4. „Cena sprzedaży netto” 5. „Cena sprzedaży brutto” 6. „Cena sprzedaży waluta” 7. „Cena zakupu netto” 8. […]

Read More

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu terminu płatności na fakturze?

Istnieją 3 warianty prezentowania terminu płatności w wydruku faktury: 1. Data + ilość dni np. 2017-04-07 (7 dni) 2. Data np. 2017-04-01 lub 3. Ilość dni np. 7 dni W celu ustawienia wybranego wariantu wystarczy wejść w Ustawienia > Ustawienia dokumentów, następnie wybrać właściwą opcję i zapisać zmiany klawiszem Zapisz. W systemie istnieje także możliwość […]

Read More

Dodawanie kontrahenta

Aby dodać nowego kontrahenta należy wejść w zakładkę Kokpit>Kontrahenci>Dodaj kontrahenta. Na koniec kliknij klawisz Zapisz. Można w tym momencie dodać osoby do kontaktu oraz dodać wpis odnośnie historii kontaktu, jak i w ustawieniach czyli ustawienia finansowe ( np. rabat), jak i numer konta bankowego kontrahenta. Za każdym razem trzeba nowe dane zapisać lub dodać.   […]

Read More

Import kontrahentów

Jest opcja importu kontrahentów. W zakładce Kokpit>Kontrahenci> klawisz Importuj   POPRAWNY PLIK DO IMPORTU KONTRAHENTÓW POWINIEN BYĆ W FORMACIE XLS LUB CSV ORAZ W PIERWSZYM WIERSZU ZAWIERAĆ NAZWY KOLUMN. DO POPRAWNEGO DZIAŁANIA WYMAGANE SĄ KOLUMNY:  „NAME” ➔ NAZWA  „ADDRESS” ➔ ADRES  „CITY” ➔ MIASTO  „POST_CODE” ➔ KOD POCZTOWY  OPCIONALNYMI KOLUMNAMI SĄ:  „COUNTRY” ➔ KRAJ  „NIP” […]

Read More