Dodawanie umowy dla pracownika

Aby dodać nową umowę dla pracownika należy wejść w zakładkę Kadry i płace>Umowy, mamy trzy umowy (o pracę, zlecenia, o dzieło) do wyboru, należy wybrać z listy, po czym pojawia się okno aby wybrać, którego pracownika ta umowa dotyczy.   Kolejno pojawia się formularz umowy, należy uzupełnić wszystkie potrzebne informacje i zatwierdzić klikając w klawisz Zapisz. […]

Read More

Dodawanie nowego pracownika

W celu dodania nowego pracownika (zatrudnionego w naszej firmie) należy wejść w zakładkę Kadry i płace>Pracownicy. Wybieramy klawisz Dodaj pracownika. Otwiera nam się kolejne okno, i należy uzupełnić wszystkie informacje odnośnie nowo zatrudnionego pracownika. Klikamy Następna. Klikamy klawisz Zapisz. Pracownik dodany. W Opcjach możemy podejrzeć informacje o nim lub je edytować. Wcześniej dodanych pracowników możemy […]

Read More

Ustawienia kadry i płace

W celu zapisania ogólnych ustawień dotyczących zatrudnianych pracowników w naszej firmie, należy wejść w zakładkę Ustawienia ( po najechaniu na login- prawy górny róg strony www)>Moja firma>Kadry i płace. Możemy wybrać m. in. dzień przypadający na wypłatę wynagrodzeń, zakończyć zapisując informacje.  

Read More