Ewidencja czasu pracy dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia obowiązkowym jest prowadzenie ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy, na podstawie której wyliczana jest wysokość wynagrodzenia. Wynagrodzenie zleceniobiorcy za wykonane zlecenie będzie stanowić iloczyn przepracowanych godzin i minimalnej stawki godzinowej. Dotychczasowa funkcja „Ewidencja czasu pracy” została rozszerzona także o możliwość dodawania obecności (tylko w przypadku pracownika zatrudnionego w oparciu […]

Read More

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług wynosi 13 zł brutto/godz. (Podstawa prawna Dz. U. z 2016 r. poz. 1265). Należy pamiętać, że jej wysokość co roku podlega  waloryzacji. W celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę, obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji czasu pracy […]

Read More

Kiedy można stosować 50% kosztu uzyskania przychodów w umowie o dzieło?

50% koszty uzyskania przychodów stosuje się w sytuacji gdy wykonawca coś dla nas „tworzy” z czego potem będziemy korzystać i chcemy (lub powinniśmy) mieć do tego prawa autorskie. 50% kosztów uzyskania przychodów obowiązuje w przypadku: • zapłaty twórcy za przeniesienie m.in: prawa własności wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, • opłaty […]

Read More

Wystawianie dokumentu DW za składki ZUS

System umożliwia wystawienie DW za składki (ubezpieczenie społeczne pracowników, płatne przez pracodawcę oraz na fundusz pracy pracowników). W tym celu należy wejść w zakładkę Księgowość>Dowody wewnętrzne>Lista dokumentów i należy wybrać klawisz Wystaw za składki. Kolejno pojawi się okno Dodawanie dowodu wewnętrznego za składki. Zatwierdzamy klawiszem OK. Kolejno otworzy się dokument DW. Należy zapisać dokument klikając w […]

Read More

Dodawanie DW za składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy oraz FP i FGŚP.

System umożliwia dodawanie dokumentu DW (dowód wewnętrzny) za składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy oraz składki na fundusz pracy pracodawcy (FP i FGŚP). W tym celu należy wejść w zakładkę Księgowość>Dowody wewnętrzne>Lista dokumentów i należy wybrać klawisz Wystaw za składki. Kolejno otworzy się okno Dodawanie dowodu wewnętrznego za składki. Należy uzupełnić dane w polu czwartym i piątym (jeżeli […]

Read More

Deklaracje ZUS

System umożliwia wystawienie deklaracji ZUS (DRA, RCA, ZUA, ZZA, ZWUA). W tym celu należy wejść w zakładkę Kadry i płace>Deklaracje ZUS, wybrać odpowiedni formularz oraz kliknąć w klawisz Utwórz (po lewej stronie). Należy wybrać odpowiednie dane. Wygenerowaną w ten sposób deklarację można zapisać po kliknięciu klawisza Zapisz znajdującego się poniżej deklaracji, wówczas zostanie przeniesiona automatycznie do […]

Read More

Generowanie deklaracji podatkowych Pit 4R, PIT 11

Aplikacja umożliwia automatyczne utworzenie deklaracji PIT-4R. W tym celu należy wybrać zakładkę Kadry i płace>Deklaracje podatkowe>Pit 4R i wybrać właściwy rodzaj deklaracji. Aby utworzyć nową deklaracje PIT-4R należy wybrać znajdujący się nad tabelą po lewej stronie klawisz Utwórz. Następnie wybrać rok deklaracji. Wygenerowaną w ten sposób deklarację można zapisać po kliknięciu klawisza Zapisz, znajdującego się poniżej deklaracji, […]

Read More

Lista płac

Aby wygenerować listę płac, należy najpierw dodać nową wypłatę klikając przycisk Dodaj. Pojawi się okno w którym należy określić, którego pracownika dotyczy wypłata i za jaki miesiąc. Kolejno otworzy się formularz wypłaty. System wyliczył kwotę netto do wypłaty, w tym miejscu należy zaznaczyć nieobecności pracownika, w części Pracownik, klikając w klawisz Edytuj nieobecności, a pojawi […]

Read More

Delegacje

Aby dokonać rozliczenia delegacji należy wybrać zakładkę Kadry i płace>Delegacje, a następnie przycisk Dodaj. W kolejnym oknie określimy, którego pracownika dotyczy ta delegacja. Wówczas system wygeneruje do wypełnienia formularz delegacji. W pierwszej kolejności należy określić numer dokumentu, polecenie wyjazdy służbowego, czas, cel, wysokość diety i ryczałtów oraz dodać dokument kosztowy związany z wyjazdem służbowym. System sam przeliczy czas […]

Read More