Jak dodać logo firmy na fakturze?

Aby dodać logo firmy należy wejść w Ustawienia > Ustawienia dokumentów a następnie w sekcji logo kliknąć „Przeglądaj” i załączyć logotyp firmy (plik png. lub jpg.). Na koniec należy potwierdzić zmiany klawiszem Zapisz.

Read More

Gdzie znajdę zestawienie nieopłaconych faktur sprzedaży?

Zestawienie nieopłaconych faktur znajduje się w zakładce Płatności > Należności > Zaległe/Niezapłacone. System daje możliwości dowolnego filtrowania dokumentów wg. terminu zapłaty, nazwy kontrahenta, numerze dokumentu oraz sortowania. Zestawienie należności można pobrać za pomocą funkcji Drukuj do pliku pdf. lub xls. Z tego miejsca możesz także wysłać przypomnienie do kontrahenta (funkcja Wyślij przypomnienie) lub pobrać gotowy […]

Read More

W jaki sposób opłacić dostęp do systemu szybkafaktura.pl?

Poniżej znajduje się instrukcja dokonania płatności abonamentowej: 1. Po zalogowaniu należy wejść w Ustawienia > Pakiety i płatności 2. W widoku Pakiety i płatności zaznaczyć: okres ważności abonamentu oraz pakiet. Uwaga: W przypadku zakupu pakietu Magazyn należy w pierwszym widoku zaznaczyć Podstawowy a na kolejnej stronie z podsumowaniem płatności należy zaznaczyć dodatkową opcję „Magazyn”. 3. […]

Read More

W jaki sposób mogę wystawić fakturę w walucie obcej?

System umożliwia wystawienie faktury w dowolnej walucie obcej, pobierając przy tym kurs waluty z NBP. W tym celu należy, poniżej danych kontrahenta, wybrać z rozwijanej listy jedną z walut. Po wyborze zostanie automatycznie wyświetlony kurs pobrany z NBP. W przypadku gdy chcesz podać inną jego wartość należy zaznaczyć opcję „własny”  i wpisać własny kurs wymiany.

Read More

W jaki sposób utworzyć własny schemat numeracji faktur?

Wszystkie modyfikacje dotyczące numeracji dokumentów można wprowadzić w widoku Ustawienia > Numeracje. W celu utworzenia nowego schematu numeracji należy wybrać typ dokumentu a następnie kliknąć „Dodaj serie”. W oknie numeracji należy określić: rodzaj numeracji: miesięczna (numer/miesiąc/rok) lub roczna (numer/rok) czy dany schemat na być używany podczas wystawiania dokumentów jako domyślny? w razie potrzeby wprowadzenia dodatkowych […]

Read More

Jak zmienić status płatności faktury?

Istnieje kilka możliwości dodania płatności dla dokumentu: 1. Z poziomu listy dokumentów > Przychody lub Wydatki > Opcje > Dodaj płatność 2. Zbiorcze oznaczanie dokumentów jako „zapłacone”. W tym celu należy będąc w widoku listy dokumentów w Przychody lub Wydatki zaznaczyć wybrane dokumenty a następnie kliknąć klawisz Więcej > oznacz jako zapłacone. Wówczas dokumenty mają […]

Read More