Czy istnieje możliwość wyłączenia i ukrycia modułu Magazyn?

Pytanie użytkownika: Posiadam pakiet Pełny, ale w związku z tym, że nie prowadzę sprzedaży towarów, zakładka Magazyn jest dla mnie całkowicie zbędna. Czy mogę w jakiś sposób ją ukryć lub wyłączyć? Odpowiedź: Istnieje możliwość usunięcia modułu Magazyn z widoku Menu. Funkcja ta jest dostępna w Ustawienia > Magazyn > Używam Magazynu. Ustawienie opcji „nie” spowoduje […]

Read More

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu terminu płatności na fakturze?

Istnieją 3 warianty prezentowania terminu płatności w wydruku faktury: 1. Data + ilość dni np. 2017-04-07 (7 dni) 2. Data np. 2017-04-01 lub 3. Ilość dni np. 7 dni W celu ustawienia wybranego wariantu wystarczy wejść w Ustawienia > Ustawienia dokumentów, następnie wybrać właściwą opcję i zapisać zmiany klawiszem Zapisz. W systemie istnieje także możliwość […]

Read More

Wysokość składek ZUS na 2017 rok

W 2017 roku przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki ZUS. Minimalna wysokość składek na ZUS dla przedsiębiorców wyniesie w tym roku nieco ponad 1172 zł. To oznacza wzrost o 4,6 proc. z obecnych 1121 zł.   Podwyżki dotyczą także przedsiębiorców opłacających tzw. preferencyjne składki ZUS, którzy odczują wzrost na poziomie 4,9%.      

Read More

Terminy podatkowe

Oto najważniejsze terminy podatkowe przedsiębiorcy: do 7-ego dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej, do 20-ego dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych, do 20-ego  dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, do 25-ego  dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT […]

Read More

W jakim terminie płatne są składki ZUS?

Płatności składek ZUS przypadają: 5 -ego dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, 10- ego  dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych), do 15-ego  dnia następnego miesiąca  dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) […]

Read More

Jak zaksięgować spis z natury?

Aby zaksięgować do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów spis z natury należy w pierwszej kolejności utworzyć w systemie remanent. W tym celu należy wejść w Majątek > Remanent > Dodaj i wypełnić formularz. Poniżej znajduje się przykładowy widok: Dane z formularza zostaną uwzględnione w Rocznym raporcie dochodu (Ksiegowość > KPiR > Raport dochodu w roku […]

Read More

Faktura sprzedaży (krajowa) – odwrotne obciążenie

W przypadku sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem, fakturę należy wystawić według poniżej instrukcji: Krok 1 Przychody > Wystaw dokument Krok 2 Uzupełnić formularz, zwracając uwagę aby w kolumnie stawka VAT wybrać „oo” – odwrotne obciążenie. Na wydruku dokumentu pojawi się adnotacja „Do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca (odwrotne obciążenie)”. Księgowanie faktur krajowych „odwrotne obciążenie”. […]

Read More

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (faktura WDT)

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów WDT, czyli sprzedaży towarów na terenie UE należy wystawić fakturę sprzedaży według poniższej instrukcji: Krok 1 W formularzy faktury sprzedaży należy zaznaczyć opcję „faktura wewnątrzwspólnotowa”. Krok 2 Uzupełnić dane kontrahenta, wybrać właściwą walutę a następnie uzupełnić pole z nazwą usługi oraz stawkę VAT: „oo” = odwrotne obciążenie lub „0%” Uwaga: W […]

Read More

Jednolity Plik Kontrolny – najważniejsze informacje

Co to jest JPK? Jednolity plik kontrolny (JPK) to zbiór danych wygenerowanych z programu księgowego, zawierający informacje o operacjach gospodarczych, ułożonych w określonej strukturze. JPK to dodatkowa ewidencja prowadzona tylko w formie elektronicznej zawierająca dane wg. ściśle określonych struktur. Czym jest JPK_VAT i kogo dotyczy obowiązek składania? JPK_VAT to nic innego jak ewidencja zakupu i […]

Read More