Rozliczanie kosztów pojazdu – zmiany od 01.01.2019

Od stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana w zaliczaniu do KUP (kosztów uzyskania przychodu) wydatków związanych z korzystaniem z samochodu osobowego w firmie. Dotyczy to także kosztów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wobec powyższego do KUP można zakwalifikować: 100% poniesionych kosztów, jeżeli pojazd jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz jeżeli jest prowadzona […]

Read More

PRACE TECHNICZNE

Drogi Użytkowniku, obecnie wykonywane są prace techniczne, przez co niektóre dokumenty mogą być chwilowo niewidoczne. Nadal możesz wystawiać i drukować faktury. Za utrudnienia przepraszamy.

Read More

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W CLOUD PLANET S.A.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Cloud Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-264) na ul. Romana Dmowskiego 14, lok. 4A, wpisana do Krajowego […]

Read More

Korekta pliku JPK VAT

W przypadku gdy przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia korekty JPK VAT w urzędzie, powinien po zalogowaniu w systemie wejść w Księgowość > JPK. Następnie kliknąć „Utwórz JPK” i w oknie generowania pliku wskazać okres, którego dotyczy korekta i cel złożenia > korekta. Korekta JPK VAT podobnie jak plik JPK VAT to jeden plik zawierający dane […]

Read More

Pliki eksportu dokumentów

Aplikacja pozwala na eksport dokumentów z systemu w postaci następujących plików: 1. PDF  – zachowuje oryginalne formatowanie dokumentu do wydruku i przeglądania na wielu platformach komputerowych. Plik ma rozszerzenie .pdf 2. ZIP –  są one magazynami plików, przechowującymi jeden lub więcej plików w formie skompresowanej. Po pobraniu pliku ZIP należy rozpakować jego zawartość, aby móc […]

Read More

Czy dla wybranych produktów mogę utworzyć grupy cenowe?

W systemie istnieje możliwość utworzenia nieograniczonej ilości grup cenowych dla wybranych produktów, które pozwalają na stworzenie indywidualnych cenników produktów. W tym celu należy wejść w szczegóły danego produktu (Kokpit > Produkty > Otwórz) a następnie w widoku edycji produktu kliknąć „Dodaj grupę cenową +” i uzupełnić nazwę grupy cenowej, cenę netto, brutto oraz walutę. Utworzoną […]

Read More

Kiedy wystawiamy fakturę proforma?

Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym i pełni rolę oferty, propozycji. Wystawiana jest najczęściej w celu otrzymania zaliczki od nabywcy. Tu znajdziesz instrukcję wystawienia w systemie faktury proforma, do której można wystawić zaliczkę/zaliczki lub fakturę końcową.

Read More

W jaki sposób mogę wystawić korektę do faktury sprzedaży?

Fakturę korygującą (korektę) można wystawić tylko do wystawionej w systemie faktury sprzedaży. Dokument ten wystawiany jest w celu skorygowania błędów dotyczących np. danych sprzedawcy, nabywcy, ilości, ceny, zwrotu towaru lub rezygnacji usług. Tu znajdziesz dokładną instrukcję wystawienia korekty. Jeśli korekta dotyczy dokumentu wystawionego poza systemem, należy wystawić fakturę korygującą również poza systemem lub wprowadzić pierwotną […]

Read More

Kto wystawia fakturę marża?

Fakturę marża wystawia podatnik świadczący usługi turystyczne lub dokonujący dostawy towarów używanych, dzieł sztuki,przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. W przypadku faktury marża podstawą opodatkowania jest marża. Tu znajdziesz instrukcję wystawienia w systemie faktury marża.

Read More

Czy dostępny w systemie dokument paragon sprzedaży oznacza to samo co paragon fiskalny?

Lista dostępnych w systemie dokumentów sprzedaży zawiera dokument > paragon sprzedaży, jednak dokument ten nie jest tożsamy z paragonem fiskalnym. W jakich więc okolicznościach wystawiam paragon sprzedaży? Paragon sprzedaży (niefiskalny) to dokument sprzedaży wystawiany osobie fizycznej w sytuacji, gdy sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania paragonu z kasy fiskalnej. Tu znajdziesz instrukcję wystawienia w systemie paragonu […]

Read More