Integracja z programem Insert Rewizor GT

Aby utworzyć integrację należy postępować według poniższej instrukcji: KROK 1> Pobrać i zainstalować konektor. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: W jaki sposób mogę pobrać i zainstalować konektor do eksportu danych? KROK 2> Zalogować się do konektora. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Logowanie do konektora KROK 3> Wejść w ustawienia konektora i dodać integrację z programem Insert […]

Read More

Czy istnieje możliwość przeniesienia dokumentu między obsługiwanymi firmami?

W sytuacji, gdy dokument OCR  trafił na konto niewłaściwej firmy istnieje możliwość jego przeniesienia. W tym celu należy dla danego dokumentu kliknąć klawisz Opcje > wybrać z listy funkcję „Przenieś do innej firmy” i w kolejnym oknie wskazać nową firmę, do której ma zostać przeniesiony dokument. Na koniec  zmiany należy potwierdzić klawiszem Przenieś.

Read More

Obrót skanu dokumentu

W przypadku, gdy w podglądzie dokumentu ułożenie skanu jest nieprawidłowe (np. w poziomie), jak na załączonym widoku, możemy użyć jednego z dwóch dostępnych klawiszy obrotu. (obrót w prawo lub w lewo). Uwaga: Funkcja obrotu dokumentu jest dostępna tylko dla dokumentów jednostronnicowych.

Read More

Uproszczony widok menu (funkcja dla biur rachunkowych)

Dla biur księgowych obsługujących klientów w systemie została wprowadzona nowa funkcja – uproszczony widok menu – pozwalająca ograniczyć widok menu tylko do najważniejszych zakładek: Kokpit > bez zmian. Bufor > zawiera listę dokumentów oczekujących do weryfikacji. Po zweryfikowaniu dokumentu zostaje on automatycznie przeniesiony do zakładki Dokumenty. Dokumenty > zbiorcza lista dokumentów sprzedaży i zakupu (zweryfikowanych). […]

Read More

Konektor działający jako usługa (nowa funkcja)

Istnieje możliwość uruchomienia konektora w trybie usługi, która umożliwia pobieranie dokumentów na bieżąco z dedykowanego folderu do systemu, bez konieczności włączania konektora. Włączenie tej funkcji powoduje, że konektor w trybie usługi uruchamia się automatycznie wraz z włączeniem komputera. Aby uruchomić funkcję należy po zalogowaniu do konektora: Krok 1> wejść w zakładką Import skanów. Krok 2> […]

Read More

Czy istnieje możliwość ponownego eksportu dokumentów?

Istnieje możliwość zmiany statusu (zbiorczo) dla dokumentów wyeksportowanych na niewyeksportowane (gotowe do ponownego eksportu). Aby wykonać taką operację należy w widoku listy dokumentów zaznaczyć właściwe dokumenty a następnie kliknąć klawisz Więcej > Operacje masowe. Następnie w oknie operacji masowych zaznaczyć Status, wybrać Niewyeksportowane i na koniec kliknąć Zapisz. Za pomocą operacji masowych można wprowadzać także […]

Read More

Podgląd dokumentu skanowanego w systemie ERP

W przypadku dokumentów, których dane zostały wyeksportowane do programów księgowych istnieje możliwość podglądu skanu dokumentów z poziomu programu księgowego. Funkcjonalność działa poprawnie dla systemów: Optima, Raks SQL i DGCS ze względu na możliwość pozyskania danych na temat zaznaczonego dokumentu. Aby skorzystać z funkcji należy kliknąć (zaznaczyć) dokument w systemie ERP i użyć skrótu klawiszowego: Lewy […]

Read More

Integracja z programem Comarch Optima ERP

Eksport danych z dokumentów do programu Comarch Optima ERP jest obsługiwany za pomocą konektora. Aby utworzyć taką integrację należy postępować według poniższej instrukcji: 1. Pobrać i zainstalować konektor. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie W jaki sposób mogę pobrać i zainstalować konektor do eksportu danych? 2. Zalogować się do konektora. Szczegółowe informacje znajdują się na […]

Read More