Naucz system odczytywania Twoich faktur dodanych przez OCR

System umożliwia rozpoznawanie treści dokumentów dzięki funkcji OCR opis funkcji OCR znajdziesz tutaj filmik prezentujący praktyczne wykorzystanie funkcji OCR znajdziesz tutaj   Wdrożyliśmy mechanizm, dzięki któremu możesz zwiększyć skuteczność odczytu danych z faktur. Aby uczyć system rozpoznawania należy podczas weryfikacji dokumentu: zaznaczyć na obrazie faktury obszar, gdzie znajduje się dana informacja (w przykładzie poniżej zaznaczono […]

Read More

Integracja z programem Insert Rewizor GT

Aby utworzyć integrację należy postępować według poniższej instrukcji: KROK 1> Pobrać i zainstalować konektor. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: W jaki sposób mogę pobrać i zainstalować konektor do eksportu danych? KROK 2> Zalogować się do konektora. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Logowanie do konektora KROK 3> Wejść w ustawienia konektora i dodać integrację z programem Insert […]

Read More

Czy istnieje możliwość przeniesienia dokumentu między obsługiwanymi firmami?

W sytuacji, gdy dokument OCR  trafił na konto niewłaściwej firmy istnieje możliwość jego przeniesienia. W tym celu należy dla danego dokumentu kliknąć klawisz Opcje > wybrać z listy funkcję „Przenieś do innej firmy” i w kolejnym oknie wskazać nową firmę, do której ma zostać przeniesiony dokument. Na koniec  zmiany należy potwierdzić klawiszem Przenieś.

Read More

Obrót skanu dokumentu

W przypadku, gdy w podglądzie dokumentu ułożenie skanu jest nieprawidłowe (np. w poziomie), jak na załączonym widoku, możemy użyć jednego z dwóch dostępnych klawiszy obrotu. (obrót w prawo lub w lewo). Uwaga: Funkcja obrotu dokumentu jest dostępna tylko dla dokumentów jednostronnicowych.

Read More

Uproszczony widok menu (funkcja dla biur rachunkowych)

Dla biur księgowych obsługujących klientów w systemie została wprowadzona nowa funkcja – uproszczony widok menu – pozwalająca ograniczyć widok menu tylko do najważniejszych zakładek: Kokpit > bez zmian. Bufor > zawiera listę dokumentów oczekujących do weryfikacji. Po zweryfikowaniu dokumentu zostaje on automatycznie przeniesiony do zakładki Dokumenty. Dokumenty > zbiorcza lista dokumentów sprzedaży i zakupu (zweryfikowanych). […]

Read More

Konektor działający jako usługa (nowa funkcja)

Istnieje możliwość uruchomienia konektora w trybie usługi, która umożliwia pobieranie dokumentów na bieżąco z dedykowanego folderu do systemu, bez konieczności włączania konektora. Włączenie tej funkcji powoduje, że konektor w trybie usługi uruchamia się automatycznie wraz z włączeniem komputera. Aby uruchomić funkcję należy po zalogowaniu do konektora: Krok 1> wejść w zakładką Import skanów. Krok 2> […]

Read More

Czy istnieje możliwość ponownego eksportu dokumentów?

Istnieje możliwość zmiany statusu (zbiorczo) dla dokumentów wyeksportowanych na niewyeksportowane (gotowe do ponownego eksportu). Aby wykonać taką operację należy w widoku listy dokumentów zaznaczyć właściwe dokumenty a następnie kliknąć klawisz Więcej > Operacje masowe. Następnie w oknie operacji masowych zaznaczyć Status, wybrać Niewyeksportowane i na koniec kliknąć Zapisz. Za pomocą operacji masowych można wprowadzać także […]

Read More

Podgląd dokumentu skanowanego w systemie ERP

W przypadku dokumentów, których dane zostały wyeksportowane do programów księgowych istnieje możliwość podglądu skanu dokumentów z poziomu programu księgowego. Funkcjonalność działa poprawnie dla systemów: Optima, Raks SQL i DGCS ze względu na możliwość pozyskania danych na temat zaznaczonego dokumentu. Aby skorzystać z funkcji należy kliknąć (zaznaczyć) dokument w systemie ERP i użyć skrótu klawiszowego: Lewy […]

Read More