Lista zmian w systemie (aktualizacja)

W dzisiejszej aktualizacji pojawiły się następujące zmiany: Wysyłka faktur pocztą  – Dodatkowe pole w danych odbiorcy (imię i nazwisko). Dane Wystawcy na fakturze – pole z numerem NIP jest nieobowiązkowe. Raport Zestawienie Zakupu VAT – poprawne generowanie zestawienia wg. daty wpływu. Integracja i eksport dokumentów do programu księgowego Varico (nowa funkcja). Możliwość włączenia konektora w […]

Read More

Jednolity Plik Kontrolny dla MŚP od 1.01.2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy muszą co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Funkcja generowania JPK jest już dostępna w systemie. Wszystkie najważniejsze informacje na temat JPK znajdziesz w naszej POMOCY.

Read More

Dane Wystawcy i Sprzedawcy na fakturze (nowa funkcja)

W dzisiejszej aktualizacji systemu pojawiła się nowa funkcja – możliwość umieszczenia na wydruku faktury danych Wystawcy, gdy są inne niż dane Sprzedawcy. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu w Ustawienia > Dane Wystawcy. Szczegółowy opis funkcji znajduje się także na stronie POMOC.

Read More

Wysyłka faktur pocztą (nowa funkcja)

W dzisiejszej aktualizacji systemu pojawiła się nowa funkcja – możliwość zlecenia wysyłki dokumentów drogą listowną. Każdy użytkownik może zlecić wysłanie dokumentu naszemu Partnerowi – firmie Envelo (Grupa Poczta Polska S.A.), która wydrukuje, zapakuje i wyśle wybrany przez Ciebie dokument w systemie pod wskazany adres. Szczegółowy opis funkcji znajduje się na stronie pomoc.szybkafaktura

Read More

Aktualizacja formularzy deklaracji VAT-7

Informujemy, że w systemie są już dostępne najnowsze wersje deklaracji podatkowej VAT-7 (17) oraz VAT-7K (11). Nowymi wzorami deklaracji VAT należy posługiwać się od rozliczenia za: sierpień 2016 r. – w przypadku deklaracji VAT-7(17), III kwartał 2016 r. – w przypadku deklaracji VAT-7K(11),

Read More

Eksport dokumentów w formacie EDI++ (nowa funkcja)

W systemie pojawiła się możliwość eksportu dokumentów do formatu EDI++ (EPP), dzięki czemu można w łatwy i prosty sposób zaimportować dane do programu księgowego. EDI++ to uniwersalny format, pozwalający importować dokumenty księgowe do większości programów księgowych. Szczegółowy opis eksportu znajdziesz na stronie http://pomoc.szybkafaktura.pl/eksport-plikowy-edi/

Read More

Dane odbiorcy na fakturze (nowa funkcja)

W dzisiejszej aktualizacji systemu pojawiła się nowa funkcja, umożliwiająca umieszczenie na fakturze poza nabywcą także danych odbiorcy (jeżeli różnią się od nabywcy). W tym celu wystarczy na formularzu dokumentu obok pola Nabywca zaznaczyć opcję Inne dane odbiorcy i wprowadzić dane kontrahenta. Wydruk faktury (szablon czarno-biały) będzie przedstawiał się tak jak na poniższym widoku.

Read More

Zmiany w konektorze – nowa wersja modułu integracji

W dniu dzisiejszym została opublikowana nowa wersja konektora, w której pojawiło się nowe, przejrzyste i bardziej intuicyjne menu. Zapewniamy, że wszystkie dotychczasowe funkcje zostały zachowane i działają bez zmian. Aby pobrać nową wersję konektora wystarczy podczas jego uruchamiania potwierdzić instalację nowej wersji. Szczegółową instrukcję znajdziesz na poniższej stronie. W jaki sposób można pobrać aktualizację konektora? […]

Read More

Nowy wzór KPiR

W systemie jest już dostępna nowa wersja Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów uzupełniona o nową kolumnę (16) „Koszty na działalność badawczo-rozwojową” . W związku z aktualizacją,  w widoku Księgowość > Księguj pojawiła się nowa kategoria (schemat księgowy)> „Koszty działalności badawczo-rozwojowej”  oraz zostały zmienione wydruki i zestawienie roczne KPiR. Uwaga: Obowiązek stosowania nowego wzoru mają podatnicy, […]

Read More

Zmiany kolejności pozycji, dodawanie dwóch rachunków

W nowej wersji systemu pojawiły się następujące zmiany: 1. Możliwość zmiany kolejności pozycji na formularzu faktury. 2. Dodawanie dwóch rachunków na fakturze. 3. Dodawanie wielu adresów email dla kontrahenta. Jeśli chcesz wysyłać faktury na wiele adresów email  wystarczy  dodać w widoku edycji kontrahenta osobę kontaktową (Kokpit>Kontrahenci) i zaznaczyć opcję „Uwzględniaj przy wysyłce faktur”. Dodatkowe poprawki […]

Read More